Guidelines

Det første danske videnregnskabsprojekt blev iværksat af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i foråret 1998 og resulterede i november 2000 i udgivelsen af en guideline for videnregnskaber. I den næste projekt, der blev afsluttet i 2002 blev denne guideline testet og videreudviklet.

Ledelseshåndbøger

Fra 2001 til 2012 samarbejde jeg med Børsen Ledelseshåndbøger om formidling af aktuel og praktisk ledelsesviden til dansk erhvervsliv. Dette skete først og fremmest ved at fungere som redaktør for en række ledelseshåndbøger, som Børsen Ledelseshåndbøger udgav. Håndbøgerne blev holdt løbende ajour ved, at der hver tredje måned udkommer en såkaldt opdatering af hver håndbog. Denne bestod typisk af to nye artikler, som var skrevet af førende eksperter og praktikere indenfor håndbogens område. Jeg har selv skrevet en mængde af artiklerne i håndbøgerne. Disse artikler kan findes under publikationer.