Bogkapitler

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2018. Produktionsprocessen og den økonomiske styring af effekt. I Strategi og styring med effekt: Danske erfaringer, P. N. Bukh & K. S. Christensen (eds). København: Djøf Forlag.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2018. Fremtidens velfærdssamfund. I Strategi og styring med effekt: Danske erfaringer, P. N. Bukh & K. S. Christensen (eds). København: Djøf Forlag.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2018.Strategier, mål og databaseret ledelse. I Strategi og styring med effekt: Danske erfaringer, P. N. Bukh & K. S. Christensen (eds). København: Djøf Forlag.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2018. Nye Modeller for effektbaseret økonomistyring. I Strategi og styring med effekt: Danske erfaringer, P. N. Bukh & K. S. Christensen (eds). København: Djøf Forlag.

Bukh, Per Nikolaj. 2016. Kommunal X-fator: Fra strategi til effekt. I New Public Leadership, Martin Lundkvist & Nicolai Vedsted. København: Jurist- og Økonforbundets Forlag.

Bukh, Per Nikolaj & Niels Sandalgaard. 2016. Skal vi afskaffe budgetter - eller skal vi bare bruge de eksisterende teknikker bedre?Produktion og Styring: Perspektiver på økonomistyringen. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Bukh, Per Nikolaj & Thomas Borup Kristensen. 2016. Økonomi, regnskab og styring. I Produktion og Styring: Perspektiver på økonomistyringen. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2015. Motivation, intrinsic and extrinsic. I Encyclopedia of Quality and the Service Economy., Su Mi Dahlgaard-Park (ed.), London: Sage Publications, pp. 425-431.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2015. Intellectual Capital. I Encyclopedia of Quality and the Service Economy., Su Mi Dahlgaard-Park (ed.), London: Sage Publications. pp. 317-321.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2015.Knowledge Economy.Encyclopedia of Quality and the Service Economy., Su Mi Dahlgaard-Park (ed.), London: Sage Publications. pp. 356-360.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2015. Balanced Scorecard.Encyclopedia of Quality and the Service Economy., Su Mi Dahlgaard-Park (ed.), London: Sage Publications, pp. 27-31.

Mouritsen, Jan & Per Nikolaj Bukh. 2014. Intellectual Capital. i Wiley Encyclopedia of Management, Cary L. Cooper (ed.). Chichester: Wiley.

Nielsen, Christian; Morten Lund & Per Nikolaj Bukh 2014. Moving towards maturity in business model definitions. In The Basics of Business Models, Christian Nielsen & Morten Lund (eds.), København: Ventus.

Bukh, Per Nikolaj. 2014. Fra organisatorisk spændetrøje til lærende organisation, forord. I Organizational Traps, Chris Aryris, Århus: Klim.

Bukh, Per Nikolaj; Jan Mouritsen & Karina Skovvang Christensen 2014. Sustaining the knowledge based culture: The case of intellectual capital. Bringes i Cultures of Knowledge: How KM practitioners Nurture and Sustain Knowledge Creating Cultures, Madanmohan Rao (ed.), McGraw-Hill.

Bukh, Per Nikolaj. 2013. Fra stramme tøjler til frie ldere med nye organisations- og styringsmodeller. I Offentlig Effektivisering. Nick Allentoft & Jens Hornemann (eds.), København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Side 97-101.

Bukh, Per Nikolaj 2013. Hvordan kommer vi videre med balanced scorecard. I Strategi & Ledelse - Håndbogen, Flemming Poulfelt (ed.), København: Børsen, side 447-466

Bukh, Per Nikolaj & Lars G. Dietrichson. 2013. Omkostningsregnskabets rolle i økonomistyringen. I Økonomistyring - Håndbogen, København: Børsen, side 29-60.

Bukh, Per Nikolaj & Poul Israelsen, 2013. Activity Based Costing. I Økonomistyring - Håndbogen, København: Børsen, side 127-138

Bukh, Per Nikolaj & Poul Israelsen, 2013. Relationship Costing. I Økonomistyring - Håndbogen, København: Børsen, side 139-160

Bukh, Per Nikolaj & Niels Sandalgaard. 2013. Beyond Budgeting. I Økonomistyring - Håndbogen, København: Børsen, side 239-259 

Bukh, Per Nikolaj & Niels Sandalgaard. 2013. Danske virksomheders budgetpraksis. I Økonomistyring - Håndbogen, København: Børsen, side 261-280 

Bukh, Per Nikolaj, Karina S. Christensen & Anne Kirstine Svanholt. 2013. Strategikortlægning og målstyring: Fokus på de offentlige virksomheder. I Økonomistyring - Håndbogen, København: Børsen, side 433-462. 

Nielsen, Christian & Per Nikolaj Bukh. 2012. Moving towards maturity in business model definitions. I C. Nielsen & M. Lund (eds.). Business Models: Networking, innovating and Globalizng. København: Ventus Publishing.

Christensen, Karina Skovvang & Per Nikolaj Bukh. 2012. Facts, processes or common understandings: The management of knowledge in a project based organisation. I New Research on Knowledge Management Applications and Lesson Learned, Huei-Tse, Hou (ed.),In Tech

Nielsen, Christian & Per Nikolaj Bukh. 2010. Topdanmark: Forretningsmodellen og den finansielle kommunikation. I Casesamling til strategisk public relations, Henrik Merkels (eds.). København: Samfundslitteratur.

Nielsen, Christian & Per Nikolaj Bukh. 2010. Investor Relations: Kommunikation med strategien som udgangspunkt. I Håndbog i strategisk public relations, Henrik Merkels (eds.). København: Samfundslitteratur.

Christensen, Karina Skovvang & Per Nikolaj Bukh. 2009. Strategi for videnledelse: en bedrift i praksis. I Strategi & driftsøkonomi, P.N. Bukh & N.P. Mols (eds). København: Gyldendal Business.

Bukh, Per Nikolaj & Niels Peter Mols. 2009. Når en driftsøkonomi takker af. I Strategi & driftsøkonomi, P.N. Bukh & N.P. Mols (eds). København: Gyldendal Business.

Nielsen, Christian; Robin Roslender & Per Nikolaj Bukh. 2009. Intellectual Capital Reporting: Can a strategy perspective solve accounting problems? I Knowledge Ecology in Global Business: Managing Intellectual Capital.Hersley: IGI Global

Mouritsen, Jan & Per Nikolaj Bukh. 2006. Intellectual capital. In Blackwell Encyclopedia of Management, Volume 1 Accounting, 2nd edition, Clubb, C. (ed.). Wiley-Blackwell.

Bukh, Per Nikolaj & Torben Korsager. 2006. Offentlige private partnerskaber.Det er så yndigt at følges ad: Danske erfaringer med Offentlig-Privat Partnerskab, P.N. Bukh & T. Korsager (eds.). København: Børsens Forlag. .

Bukh, Per Nikolaj & Torben Korsager. 2006. Erfaringer med Offentlig-Privat Parnerskab. I Det er så yndigt at følges ad: Danske Erfaringer med Offentlig-Privat Partnerskab, P.N. Bukh & T. Korsager (eds.). København: Børsens Forlag.

Bukh, Per Nikolaj & Teemu Malmi. 2005. Re-examining the cause-and-effect principle of the balanced scorerd. In Northern Lights in Accounting. J. Mourtisen & S. Jönsson (eds.), Stockholm: Liber

Mouritsen, Jan & Per Nikolaj Bukh. 2005. Managing Organizational knowledge networks in a professional service firm: Interrelating knowledge management and intellectual capital. Anthony F. Buono and Flemming Poulfelt (Eds.), Challenges and Issues in Knowledge Management (Research in Management Consulting, Volume 5), pp. 3-22. Greenwich, CT: Information Age Publishing.

Bukh, Per Nikolaj. 2005. Budgettering: Planlæggerens dilemma. I Andre vinkler på ledelse og organisation, O.Ø Madsen & J.F. Nielsen (eds.), Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Mouritsen, Jan. & Bukh, Per Nikolaj. 2004. Analysing and Understanding Intellectual Capital Reports. In Wissensbilanzen zur Kommunikation and Steuerung des intellektuellen Kapitels: Ansätse und Praxis, Alwert, K. & Heisig, P. (eds.). Springer Verlag, Berlin, Heidelberg.

Mouritsen, Jan; Per Nikolaj Bukh & Bernard Marr. 2004. A reporting perspective on intellectual capital. Forthcoming in Perspectives on Intellectual Capital, Bernard Marr (ed.). Butterworth Heinemann.

Bukh, Per Nikolaj, Karina Skovvang Christensen & Jan Mouritsen. 2004 New Economy, New Theory, New Practice? In Knowledge Management and Intellectual Capital: Establishing a field of Practice, P.N.Bukh, K.S. Christensen & J. Mouritsen (eds.). 2004. Houndsmill: Palgrave Macmillan.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2004 Knowledge Management: Two perspectives. In Knowledge Management and Intellectual Capital: Establishing a field of Practice, P.N.Bukh, K.S. Christensen & J. Mouritsen (eds.). 2004. Houndsmill: Palgrave Macmillan.

Bukh, Per Nikolaj, Jan Mouritsen & Karina Skovvang Christensen. 2004. Intellectual capital: managing and reporting on knowledge resources. In Knowledge Management and Intellectual Capital: Establishing a field of Practice, P.N.Bukh, K.S. Christensen & J. Mouritsen (eds.). 2004. Houndsmill: Palgrave Macmillan.

Bukh, Per Nikolaj, Mette Rosenkrands Johansen & Jan Mouritsen. 2004 Developing the strategy for knowledge management. In Knowledge Management and Intellectual Capital: Establishing a field of Practice, P.N.Bukh, K.S. Christensen & J. Mouritsen (eds.). 2004. Houndsmill: Palgrave Macmillan.

Bukh, Per Nikolaj, Karina Skovvang Christensen & Jan Mouritsen. 2004. Concluding remarks. In Knowledge Management and Intellectual Capital: Establishing a field of Practice, P.N.Bukh, K.S. Christensen & J. Mouritsen (eds.). 2004. Houndsmill: Palgrave Macmillan.

Mouritsen, Jan, Per Nikolaj Bukh & Mette Rosenkrands Johansen. 2004. Videnregnskaber. I Håndbog i Økonomistyring, Jan Mouritsen (ed.). København: REVIFORA

Bukh, Per Nikolaj & John P. Ulhøi. 2004. Virksomhedens forretningsplan. I Viden om ledelse, Festskrift i anledning af Steen Hildebrandts 60 års fødselsdag, John P. Ulhøi (ed.). København: Børsens Forlag.

Bukh, Per Nikolaj. 2004 Forretningsmodeller og videnressourcer - nye tendenser i virksomhedens rapportering. I Viden om ledelse, Festskrift i anledning af Steen Hildebrandts 60 års fødselsdag, John P. Ulhøi (ed.). København: Børsens Forlag.

Christensen, Karina Skovvang & Per Nikolaj Bukh. 2003. Ny økonomi, ny teori og ny praksis? I Videnledelse: Et praksisfelt under etablering. P.N. Bukh, K.S. Christensen & J. Mouritsen (eds). København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Christensen, Karina Skovvang & Per Nikolaj Bukh. 2003. Videnledelse: To perspektiver.Videnledelse: Et praksisfelt under etablering. P.N. Bukh, K.S. Christensen & J. Mouritsen (eds). København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Bukh, Per Nikolaj, Mette Rosenkrands Johansen & Jan Mouritsen. 2003. Videnledelse og Videnregnskab. I Videnledelse: Et praksisfelt under etablering. P.N. Bukh, K.S. Christensen & J. Mouritsen (eds). København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Bukh, Per Nikolaj, Karina Skovvang Christensen & Jan Mouritsen. 2003. Videnledelse: Afsluttende kommentarer. P.N. Bukh, K.S. Christensen & J. Mouritsen (eds). København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Bukh, Per Nikolaj, Jan Mouritsen & Heine Kaasgaard Bang. 2003. Videnregnskab i Maxon Telecom A/S. I Håndbog i Human Ressource Management. København: Forlaget Thomson.

Bukh, Per Nikolaj; Mette Rosenkrands Johansen & Jan Mouritsen. 2002. Mapping strategy vs. reporting intellectual capital: Experiences from a Danish software company. In Beyond Boundaries: Challenges of Leadership, Innovation, Integration and Technology, Nedjet Delener & Chiang-nan Chao (ed.).

Bukh, Per Nikolaj. 2002. Strategi for videnledelse: Nye udfordringer - nye teknikker. I Små og mellemstore virksomheders ledelse. Søren Voxsted (ed.). København: Samfundslitteratur.

Mouritsen, Jan, Per Nikolaj Bukh & Heine T. Larsen. 2002. Intellectual Capital: Accounting for Knowledge Management Strategies. Forthcoming in Handewörterbuch Unternehmensrechnung und Controlling, H.U. Küpper and A. Wagenhofer (ed.)

Mouritsen, Jan; Per Nikolaj Bukh & Heine T. Larsen. 2002. Understanding Intellectual Capital Statements: Communicating Knowledge Management Strategies. In Organizational Intelligence: The cutting edge of intellectual capital and knowledge management. Nick Bontis (ed.), pp.  179-202. Boston: Heinemann-Butterworth.

Mouritsen, Jan; Per Nikolaj Bukh & Heine T. Larsen. 2000. Videnregnskabets elementer: På vej mod en guideline. I Teori & Praksis: Skandinaviske perspektiver på ledelse og økonomistyring, Steen Jönsson og Bøje Larsen (ed.). København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Bukh, Per Nikolaj, Jan Mouritsen & Heine T. Larsen. 2000. Towards a framework for intellectual capital statements. In Classifications of Intangibles, G. Ahonen et. al (ed.). Les Cashiers de Recherche, Jouy-en-Jousas: HEC.

Bukh, Per Nikolaj & Poul Israelsen. 2000. Cost allocation in CSC Denmark: Accounting for time. Chapter 11 (pp.204-224) in European Casebook in Management Accounting, Kari Lukka and Tom Groot (ed.).

Bukh, Per Nikolaj & Poul Israelsen. 2000. Teaching note for Cost allocation in CSC Denmark: Accounting for time. Teaching note in Instructors guide for European Casebook in Management Accounting, Kari Lukka and Tom Groot (ed.).

Larsen, Heine T., Per Nikolaj Bukh & Jan Mouritsen. 2000. Om at sætte strategi i tal: Balanceret rapportering vs. videnregnskab. I Nye ledelsesværktøjer, Preben Melander (ed.), København: DJØFs Forlag.

Mols, Niels Peter; Poul H. Andersen, David Birks & Per Nikolaj Bukh. 1999. A comparative study of sourcing strategies. Proceeding of the15th Annual IMP Conference 1999, Graduate School of Business, UCD, Dublin, Ireland, 2nd-4th September, Damien McLoughlin and C. Horan (ed.)

Bukh, Per Nikolaj 1998. The Balanced Scorecard. I Håndbog i Økonomistyring, Jan Mouritsen (ed.). København: FYR.

Bukh, Per Nikolaj ; Niels Peter Mols & Per Blenker. 1998. Choosing a cash management bank: customers criteria and bank strategies. In Global Cash Management in Europe, David F. Birks (ed.), London: Macmillan Press

Mols, Niels Peter; Per Nikolaj Bukh & Per Blenker. 1997. Bank strategies for the corporate market: European customers' criteria for choice of domestic cash management bank. I Competitive papers, 13th IMP Annual Conference, Lyon 4.-6. september 1997. Florence Mazet, Robert Salle and Jean-Paul Valla (ed.), side 425-434.

Bukh, Per Nikolaj ; Finn R. Førsund & Sigbjørn A. Berg. 1996. A Four-Country Malmquist Index Analysis of Technical Efficiency in the Nordic Banking Sector. I Symposium i Anvendt Statistik, Odense Universitet den 22. -24. januar 1996, i anledning af Odense Universitets 30 år, Gustav Kristensen (ed.), Odense Universitet.

Bukh, Per Nikolaj 1995. Data Envelopment Analysis - En analyse af Inefficiens og Stordrift i den Danske Pengeinstitutsektor. I Symposium i Anvendt Statistik, Aalborg 24. - 26. januar 1994, Søren Boelskifte (ed.). København: UNIC.