Activity Based Costing: Dansk økonomistyring under forvandling

Activity Based Costing: Dansk økonomistyring under forvandling

Per Nikolaj Bukh & Poul Israelsen. Activity Based Costing: Dansk økonomistyring under forvandling. Djøfs Forlag.

Bogens pris er 295,00 kr (incl. moms). For køb af bogen kontakt en boghandler eller send en mail til info@pnbukh.com

Læs mere om Activity Based Costing

Bogen er anmeldt i Jyllands Posten den 28. april. 2004 samt i Børsen den 3. september 2004. Den var udvalgt til Top-15 listen over de bedste ledelsesbøger i 2004 (Børsen den 17. december 2004).

Bogen giver en omfattende redegørelse for, hvad Activity Based Costing (ABC) er. Udover at forklarebaggrunden for udviklingen af den aktivitetsbaserede økonomimodel og beskrive, hvilke elementer det består af, beskriver forfatterne også, hvorledes et ABC-system udvikles, samt hvilke faldgruber der er. Der er i bogen lagt særlig vægt på at vise, hvorledes Activity Based Costing bruges i kombination med de traditionelle danske principper for omkostningsregnskaber samt på, hvorledes virksomhedens markedsorientering kan understøttes ved hjælp af nye former for lønsomhedsberegninger..

Det aktivitetsbaserede omkostningsregnskab kan i første omgang bedst forstås som et »forbedret« ordreregnskab, hvilket vises i kapitel 2, hvori også diskuteres nogle af de potentielle fejlkilder i relation til præcisionen af omkostningsfordelingen, når et aktivitetsbaseret fordelingssystem lægges til grund.

Et hensigtsmæssigt design er naturligvis en grundlæggende forudsætning for en succesfuld implementering, og kapitel 3 redegør for de designvalg, der skal træffes, når et ABC-baseret omkostningsregnskab udvikles. I kapitel 4 diskuteres, hvordan der etableres en såkaldt business case for implementering af et aktivitetsbaseret omkostningsregnskab, og der redegøres for nogle fald­gruber, man så vidt muligt skal tage højde for allerede i designfasen.

Den danske omkostningsregnskabstradition er, især som følge af inspiration fra Tyskland, langt mere teknisk avanceret end de amerikanske fordelingsregnskaber, som var udbredte i 1980’erne, da ABC blev introduceret. Derfor er en stor del af den danske diskussion omkring ABC foregået med udgangspunkt i de klassiske danske modeller og principper for omkostningsregnskaber. Disse modeller redegøres der kortfattet for i kapitel 5, hvilket giver mulighed for at foretage en status over »state-of-the-art« ABC-teori i forhold hertil, som blandt andet resulterer i et forslag om at supplere den danske modeltankegang med nogle principper inspireret af ABC.

I kapitel 6 diskuteres metoder til identifikation af lønsomhed (ex post) af diverse afsætningsøkonomiske segmenter, dvs. produkter, kunder og distributionskanaler, men med fokus på kombinationer heraf, f.eks. produkter/kunder. Her vises det, at den klassiske hierarkiske dæknings­bidragsanalyse er utilstrækkelig, men at dette også gælder for ABC-modellen i hyppigt forekommende virksomhedssituationer, hvis man holder sig til dens traditionelle hierarkiske strukturering. Kapitlet viser, hvordan modellen kan suppleres, så lønsomhedsidentifikation kan foretages.

Kapitel 7 diskuterer, hvordan et velstruktureret omkostningsregnskab kan understøtte virksomhedens markeds- eller kundeorientering. Emnet er taget op, fordi det er et centralt område i alle virksomheder, og fordi det efter vores vurdering er her, de kommende års udvikling i både økonomistyringsteori og -praksis vil ske.

I kapitel 8, der afslutter bogen, diskuteres kortfattet virksomhedernes succes med ABC og betingelserne herfor. Da ABC internationalt har været benyttet i mange år, har man i udlandet kunnet gennemføre empiriske undersøgelser af dets succes og forudsætninger herfor. Det afsluttende kapitel formidler og diskuterer resultaterne af nogle af de seneste undersøgelser offentliggjort i fagområdets internationale tidsskrifter.