Strategi & Driftsøkonomi

Strategi & Driftsøkonomi

Per Nikolaj Bukh & Niels Peter Mols (red.). København: Gyldendal Business. 

Bogen er udgivet 2009.

Bogen er udsolgt fra forlaget. Så længe lager haves kan eksemplarer rekvires mod betaling af porto samt administrationsgebyr, i alt kr. 100. Kontakt​ info@pnbukh.com.

Læs bogens indholdsfortegnelse og se oversigten over kapitlernes forfattere. Læs desuden forordet eller det indledende kapitel, hvor Per Nikolaj Bukh og Niels Peter Mols introducerer bogens emner.

Denne bog handler om handler om driftsøkonomi, fusioner og strategi samt økonomiske teorier og tanker – og indholdet er i høj grad relevant for alle, som interesserer sig for ledelse og økonomi. Bogen er lavet som et festskrift til professor Ole Øhlenschlæger Madsen i anledning af at han i 2009 går på pension. 
 
En mængde erfarne ledere og forskere har bidraget til bogen, som består af 24 kapitler, som på forskellig vis behandler temaer i relation til Ole Øhlenschlæger Madsens faglige interesser. Kapitlerne er skrevet af mange forskellige personer, som har det til fælles, at de alle i deres faglige virke har været inspireret af og haft berøring med Ole Øhlenschlæger Madsens forskning og undervisning. Emnerne fletter sig ind i hinanden og skaber tilsammen et billede af bredden i det faglige engagement, som er udsprunget fra oecon.-uddannelsen på Aarhus Universitet

Sammen med Karina Skovvang Christensen har Per Nikolaj Bukh skrevet kapitel 9, om "Strategi for videnledelse – en bedrift i praksis".