Succes med balanced scorecard

Succes med balanced scorecard

Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen. København: Gyldendal Business

Bogen er udgivet den 19. august 2013.

Bogens pris er 350,00 DKK inkl. moms. For køb af bogen kontakt en boghandel eller bestil den ved at kontakte info@pnbukh.com

Læs bogens indholdsfortegnelse og forord.  

Læs også mere om balanced scorecard og strategikortlægning.

Balanced scorecard er et strategisk ledelsesværktøj, der giver ledelsen overblik over virksomhedens processer, kunder og markeder samt de organisatoriske kompetencer. Ved at sætte konkrete mål og fokusere på kritiske succesfaktorer kan virksomheden opnå excellente resultater. 

Vi giver i denne bog en grundig gennemgang af, hvordan man arbejder med balanced scorecard, og vi vejleder gennem bogen læseren i, hvilke processer det er vigtigt at fokusere på. Organisationer og virksomheder er forskellige, og derfor skal hver enkelt organisation eller virksomhed arbejde forskelligt med balanced scorecard. Dette arbejde giver vi råd og inspiration til.

Vi har mere end 20 års praktisk erfaring med teknikkerne og har bistået et stort antal offentlige og private virksomheder med at udvikling og implementere nye ledelses- og styringsmodeller baseret på balanced scorecard

Bogen er struktureret i 8 kapitler. I det første kapitel introducerer vi balanced scorecard og forklarer, hvad et balanced scorecard er, og hvilken funktion det har. Ligeledes beskriver vi strategikortets rolle, de grundlæggende principper og metoder, samt hvad der er særligt for offentlige virksomheder. Strategikortet udgør på den ene side en ledelsesmodel og på den anden side et perspektiv på ledelse. Det diskuterer vi i kapitel 2, hvor vi også viser, hvordan virksomhedens strategiarbejde danner grundlag for udarbejdelsen af balanced scorecard og strategikort.

I kapitel 3 sætter vi fokus på principperne for at arbejde med kritiske succesfaktorer (KSF’er), nøgletal (KPI’er) og targets, hvorefter vi i kapitel 4 gennemgår de fire klassiske balanced scorecard-perspektiver. I kapitel 5 viser vi, hvordan strategikortet kan struktureres i temaer, mens vi i kapitel 6 fokuserer på, hvordan virksomheden ved at arbejde med en struktureret portefølje af strategiske initiativer kan sikre fremdrift i strategien og knytte strategien sammen med budgettet. Endelig viser vi i kapitel 7, hvordan strategikortet kan bruges på flere niveauer i organisationen, og hvordan man ved den såkaldte kaskaderingsproces kan sikre sammenhæng mellem forskellige organisatoriske niveauer. Bogen slutter med kapitel 8, hvor vi diskuterer, hvordan ansvaret for strategikortlægningen forankres i organisationen, samt hvordan man som leder kan arbejde med at udvikle strategien med strategikortlægningen

Bogen er omtalt i Børsen den 16. august 2013, i Djøf Bladet den 13. september 2013, Jyllands-Posten den 29. september 2013 samt Berlingske den 5. januar 2014. Læs desuden kort omtale i AAUs nyhedsbrev samt lederweb.dk.