Activity Based Costing

Grundlæggende set er Activity Based Costing (ABC, Aktivitetsbaseret omkostningsregnskab) en særlig måde, hvorpå der kan foretages fordeling af indirekte omkostninger (kapacitetsomkostninger, overhead) til f.eks. produkter, kundergrupper eller disktributionskanaler. Bag denne lidt tekniske forklaring gemmer der sig en række mere generelt anvendelige principper for, hvorledes en offentlig eller privat virksomheds økonomistyring kan bygges op.

Jeg har beskæftiget sig med Activity Based Costing (ABC) siden 1995. Først som rådgiver for forskellige virksomheder, især i den finansielle sektor, der indførte nye omkostningsfordelingsmodeller baseret på ABC og siden som forfatter til flere bøger og artikler. 

Hvad er Activity Based Costing

Siden midten af 1980’erne har de såkaldte traditionelle regnskabssystemer været kraftigt kritiseret for ikke at give ledelsen den information, der kræves for at kunne planlægge, styre og træffe beslutninger. De amerikanske kritikere har undervejs samtidig bidraget med forslag til løsningen, nemlig et aktivitetsbaseret omkostnings- eller regnskabssystem, der også herhjemme er blevet kendt under den amerikanske betegnelse Activity Based Costing (ABC).

Udgangspunktet for ABC har været, at virksomheder, der baserer omkostningsregnskabet på traditionelle principper, står derfor over for valget mellem at overvælte de indirekte omkostninger på produkter (eller mere generelt omkostningsobjekter) ved hjælp af en eller flere volumenproportionale fordelingsnøgler – eksempelvis lønsom, arbejdstimer og/eller maskintid som udtryk for produktionsvolumen – eller helt at undlade fordeling af indirekte omkostninger (et bidragsregnskab) eller måske vælge en mellemform.

Men med stigende kapacitetsomkostninger bliver enhver beslutningstagen uden hensyntagen til påvirkningen heraf mere eller mindre famlende. Og ligeledes kan en fordeling af kapacitetsomkostningerne, der ikke afspejler det reelle kapacitetstræk, ofte være et utilstrækkeligt beslutningsgrundlag. Det er dette dilemma, der har dannet baggrund for udviklingen af aktivitetsbaserede omkostningsregnskaber.

ABC’s løsning er ganske enkel og intuitiv appellerende, idet der tages udgangspunkt i, at hovedparten af de aktiviteter, der gennemføres i virksomheden, har til formål af sikre produktion og salg af produkter (varer og tjenesteydelse), og derfor bør opfattes som produkt- eller kundeomkostninger. Omkostningerne til aktiviteterne skal derfor henføres til produkterne (de enkelte enheder, produktet eller produktgruppen) henholdsvis kunderne (den enkelte kundeordre, kunden eller kundegruppen) i forhold til deres træk på aktiviteten.

Hermed kan den ABC-baserede omkostningskalkulation eksempelvis påvise, at specielle små-volumen produkter og kunder, der køber specialprodukter i små kvanta, er væsentlig mere ressourcebelastende, end det vil fremgå af et traditionelt fordelingsregnskab eller et simpelt bidragssystem.

Læs mere om Activity Based Costing

Som en introduktion til emnet kan disse artikler anbefales:

Bukh, Per Nikolaj & Lars G. Dietrichson. 2010. Omkostningsregnskabets rolle i økonomistyringen. I Økonomistyring, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj & Poul Israelsen. 2004. Activity based costing. I Økonomistyring, Steen Hildebrandt & Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

En kortfattet beskrivelse af emnet findes i den artikel, som Per Nikolaj Bukh har skrevet til Den Store Danske Encyklopædi (udgivet af Gyldendal Leksikon, Gyldendal). Læs artiklen her, eller gå direkte til web-udgaven af encyklopædien.

Se desuden disse to bøger:

Bukh, Per Nikolaj & Poul Israelsen. 2004. Activity Based Costing - Dansk økonomistyring under forvandling. København: Jurist- og Økonomiforbundets Forlag.

Bukh, Per Nikolaj & Poul Israelsen. 2003. Aktivitetsbaseret økonomistyring - danske virksomheders erfaringer med Activity Based Costing. København: Jurist- og Økonomiforbundets Forlag.

Time-Driven ABC

Mange danske virksomheder har indført ABC, men erfaringerne viser også, at ABC ofte udvikler sig til meget komplekse modeller, som ofte ikke indfrier forventningerne.  I lyset af dette er Kaplan & Anderson’s bud på en ny måde at lave ABC-modeller – Time-Driven Actvity Based Costing (TDABC) –  interessant.  

TDABC er beskrevet i bogen med titlen Time-Driven Activity Based Costing, som  R.S. Kaplan & S. Anderson udgav i 2007. Jeg har anmeldt bogen i Børsen den 23. marts 2007. Bogen er i maj 2008 blevet oversat til dansk og udgivet på Børsens Forlag med titlen Time-Driven Activity-Based Costing. Jeg har skrevet det danske forord til bogen (a translation of the Danish preface by Per Nikolaj Bukh to Kaplan & Anderson's Time-Driven Activity Based Costing can be found here)

Metoden præsenteres som en fremgangsmåde, der både er mere effektiv, dvs. giver bedre modeller, og mere simpel, dvs. kræver færre ressourcer, at indføre. De nye elementer, som denne metode indebærer er beskrevet og analyseret i denne artikel:

Bukh, Per Nikolaj. 2007. Time-Driven ABC: Nemmere og mere effektive ABC-modeller. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

TDABC baserer sig overordnet set på to fundamentale principper: For det første estimeres det, hvad det koster at udføre virksomhedens centrale processer, og for det andet estimeres det, hvilken kapacitet der kræves for at udføre arbejdet i relation til virksomhedens transaktioner, kunder og produkter. Da kapaciteten oftest måles i tid, betegnes metoden Time-Driven ABC.  Herudover baserer TDABC sig på en ny type fordelingsnøgler, de såkaldte Time Equations, der på en simpel måde opfanger kompleksiteten i de aktiviteter, der udføres, således at det kan undgås at designe modeller med mange aktiviteter.

Udvalgte publikationer

Bukh, Per Nikolaj & Lars G. Dietrichson. 2010. Omkostningsregnskabets rolle i økonomistyringen. I Økonomistyring, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj. 2007. Time-Driven ABC: Nemmere og mere effektive ABC-modeller. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj. 2006. De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC. Økonomistyring & Informatik. 21(4):335-385.

Bukh, Per Nikolaj. 2005. Optimering af forsyningskæden forudsætter viden om omkostningsstrukturenDILF Orientering, februar 2005.

Bukh, Per Nikolaj & Poul Israelsen. 2004. Activity based costing. I Økonomistyring, Steen Hildebrandt & Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj & Poul Israelsen. 2004. Activity Based Costing - Dansk økonomistyring under forvandling. København: Jurist- og Økonomiforbundets Forlag.

Bukh, Per Nikolaj & Poul Israelsen. 2003. Aktivitetsbaseret økonomistyring - danske virksomheders erfaringer med Activity Based Costing. København: Jurist- og Økonomiforbundets Forlag.

Bukh, Per Nikolaj. 2003. Design af et aktivitetsbaseret omkostningsregnskab. I Økonomistyring, Steen Hildebrandt & Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2002. Activity based costing i den offentlige sektor. I Offentlig Økonomistyring, Per Nikolaj Bukh & Steen Hildebrandt (ed.) København: Børsens ledelseshåndbøger.

Bukh, Per Nikolaj, Jørn Flohr Nielsen, N. P. Mols & P. B. Olesen. 1999. Ny økonomistyring i finanssektoren: aktivitetsbaserede regnskabssystemer. Økonomistyring & Informatik 14(4):309-329

Tidligere konferencer og kurser

I samarbejde med MBCE arrangerede Per Nikolaj Bukh i 2009 en to-dags konference på Hilton Copenhagen (31. marts + 1. april 2009), hvor Robert S. Kaplan fortalte om Time-Driven ABC med udgangspunkt i den nye bog The Execution Premium. Per Nikolaj Bukh var ordstyrer og der var indlæg fra en række af virksomheder, som er aller længst med udviklingen af en strategiforankret økonomistyring. Se indbydelsen og programmet.

Senere på året, den 9.-10. November 2009, var Kaplans medforfatter til bogen Time-Driven ABC, Steve Anderson, inviteret til konferencen CFO Forum. Læs programmet

Per Nikolaj Bukh underviser ofte i ABC i forskellige sammenhænge. Det kan enten være grundprincipperne eller mere specifikt i implementering af ABC-modelller eller Time-Driven ABC. Eksempelvis afholdt han den 14.-15. april 2008 et to-dags seminar, hvor vi kombinerer en dybdegående diskussion af teorier og metoder med casebaseret undervisning og indlæg fra nogle af de mest interessante ABC-implementeringer herhjemme.