Balanced scorecard og strategikortlægning

Balanced scorecard indebærer en ledelsesmetodik, hvor der anlægges et integreret og helhedsorienteret syn på virksomhedens processer, kunder og markeder samt de organisatoriske kompetencer. Ved at bringe de kritiske succesfaktorer i fokus og sætte konkrete mål skabes grundlaget for et egnet decentralt ledelsesrum.

For at få succes med balanced scorecard kræves en effektiv og præcis strategikortlægning. Det afgørende er, hvordan de kritiske succesfaktorer relaterer sig til hinanden – forudsætter hinanden og følger af hinanden – således at de tilsammen afspejler virksomhedens strategi. 

Jeg har siden 1995 bistået mange danske virksomheder med at udvikle balanced scorecard og strategikort. Desuden har han udgivet en mængde publikationer om emnet. Igennem tiden har jeg løbende afholdt kurser og andre arrangementer om balanced scorecard og strategikorttlægning.

Hvad er balanced scorecard og strategikortlægning?

Siden balanced scorecard tankegangen blev præsenteret af Robert S. Kaplan og David P. Norton i 1992, har metoden vundet indpas som ledelsessystem i mange virksomheder. Samtidig med at flere og flere anvender balanced scorecard i deres ledelsesrapportering, har balanced scorecard udviklet sig til også at være et redskab til at formulere virksomhedens strategi.

Et balanced scorecard identificerer virksomhedens kritiske aktiviteter og succesfaktorer. Når balanced scorecard bruges som et redskab til at arbejde med strategi – hvad enten det er for at udvikle eller konkretisere strategien, eller det er for at opbygge en ledelsesrapportering, som er strategisk forankret – så er udgangspunktet et så præcist udviklet strategikort som muligt.

Balanced scorecard sætter fokus på de kritiske succesfaktorer – det vil sige det, som virksomheden skal være god til for at føre sin strategi ud i livet. Dette gøres ved at tage udgangspunkt i den simple antagelse, at det er virksomhedens overordnede mål at skabe værdi på langt sigt, og at kortsigtede finansielle betragtninger derfor skal suppleres af andre hensyn.

De sædvanlige månedlige finansielle rapporteringer skal suppleres med information om de forhold, der på langt sigt skal sikre virksomhedens værdiskabelse. For at inddrage disse faktorer, der på langt sigt påvirker virksomhedens resultater, er det nødvendigt at inddrage forhold uden for det traditionelle regnskabsvæsen. Det kan for eksempel dreje sig om kunders tilfredshed og loyalitet, medarbejdernes kompetencer, fornyelse af virksomhedens produktportefølje, produkternes kvalitet osv. – blot for at nævne nogle af de faktorer, som i mange virksomheder vil være kandidater til måltal i et scorecard.

Strategikort-modellen kan betragtes som en form for skabelon, som den enkelte virksomhed kan udfylde og derved kortlægge sin strategi igennem. Naturligvis ikke således, at det bliver en spændetrøje, der gør, at strategien skal formuleres på en bestemt måde, at den skal indeholde bestemte elementer, og at det kun er bestemte ting, der kan lade sig gøre.

Skabelonen er snarere tænkt som et udgangspunkt, hvor man i udviklingen af strategien for den konkrete virksomhed kan fravige modellen på stort set alle områder, når blot man er sig bevidst om, hvilke konsekvenser dette har for designet af det øvrige strategikort, og når blot man er sikker på, at ændringerne skyldes særlige forhold ved strategien eller virksomhedens situation, og ikke at man for eksempel går uden om ubehagelige, men nødvendige prioriteringer, eller at man ender med uklare formuleringer, fordi man ikke helt er klar over, hvad der er væsentligt.

Læs mere om balanced scorecard og strategikortlægning

Som en introduktion til emnet kan disse artikler anbefales:

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2014. Balanced Scorecard. I Encyclopedia of Quality and the Service Economy., Su Mi Dahlgaard-Pard (ed.), London: Sage Publications.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2013. Strategiimplementering i praksis.  HR-chefen, oktober 2013, pp. 28-31.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2013. Strategisk HR:Fra forretningsstrategi til kompetencer. Personalechefen 1/2013, pp. 20-24.

Desuden anbefales bogen Succes med balanced scorecard, som jeg har udgivet sammen med Karina Skovvang Christensen. Denne bog giver en udførlig og praktisk orienteret gennemgang af, hvad strategikort og balaned scorecard er, hvordan man anvender metoderne - og ikke mindst, hvordan man får succes med det.

Anmeldelser af Kaplan & Nortons bøger om balanced scorecard

Ophavsmændende til Balanced Scorecard - Robert S. Kaplan & David P. Norton - har beskrevet metoderne og en mængde erfaringer hermed i fem bøger. Disse har alle været anmeldt af Per Nikolaj Bukh i Børsen:

Bukh, Per Nikolaj. 2009. Kaplan og Norton bør læses af hele ledelsen. Anmeldelse af Eksekveringsgevinsten, Robert S. Kaplan & David P. Norton, Gyldendal Business, Børsen, den 8. april 2009

Bukh, Per Nikolaj. 2008. Forankring af strategi - fra ide til realitet. Børsen, den 27. juni 2008.

Bukh, Per Nikolaj. 2006. Strategisk synergi. Anmeldelse af Robert S. Kaplan & David P. Norton's Alignment: Using the balanced scorecard to create corportate synergies, Boston, Harvard Business School Press. Børsen 21. april 2006

Bukh, Per Nikolaj. 2004. Anmeldelse af 'Strategy Maps: Converting intangible assets into tangible outcomes' af Robert s. Kaplan & David P. Norton,Boston, Harvard Business School Press. Børsen den 6. april 2004.

Bukh, Per Nikolaj. 2000. Anmeldelse af 'The Strategy-focused Organization' af Robert S. Kaplan & David P. Norton, Boston, Harvard Business School Press. Børsen den 15. december 2000.

Bukh, Per Nikolaj. 1998. Anmeldelse af 'The Balanced Scorecard: Sådan bygges bro mellem vision, værdier og strategier' af Robert S. Kaplan & David P. Norton, Boston, Harvard Business School Press. Børsen den 20. februar 1998.

Herudover har Robert S. Kaplan sammen med Steven Anderson skrevet bogen Time-Driven Activity-Based Costing, som dels beskriver denne metode til at designe en omkostningsmodel og dels viser, hvordan ABC og balanaced scorecard integreres. Jeg har anmeldt bogen samt skrevet forord til den danske udgave:

Bukh, Per Nikolaj. 2007. Time-Driven Activity-Based Costing. Anmeldelse af Time-Driven Activity Based Costing, R.S. Kaplan & S. Anderson, Boston, Harvard Business School Press. Børsen den 23. marts 2007

Bukh, Per Nikolaj. 2008. Forord. I Time-Driven Activity-Based Costing, R.S. Kaplan & S.R. Anderson, København: Børsen Basic.

Udvalgte publikationer

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2014. Balanced Scorecard. I Encyclopedia of Quality and the Service Economy., Su Mi Dahlgaard-Pard (ed.), London: Sage Publications.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2013. Strategiimplementering i praksis.  HR-chefen, oktober 2013, pp. 28-31.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2013. Strategisk HR:Fra forretningsstrategi til kompetencer. Personalechefen 1/2013, pp. 20-24.

Bukh, Per Nikolaj & Teemu Malmi. 2005. Re-examining the cause-and-effect principle of the balanced scorerd. In Northern Lights in Accounting. J. Mourtisen & S. Jönsson (eds.), Stockholm: Liber

Mouritsen, Jan, Heine T. Larsen & Per Nikolaj Bukh. 2005. Dealing with the knowledge economy: Intellectual capital vs. Balanced ScorecardJournal of Intellectual Capital 6(1):8-27.

Bukh, Per Nikolaj, Heine K. Bang & Mikael Hegaard. 2004. Strategikort: Balanced scorecard som strategiværktøj - danske erfaringer. København: Børsens Forlag.

Bukh, Per Nikolaj, Mette Rosenkrands Johansen og Jan Mouritsen. 2002. Multiple Integrated Performance Management Systems: IC and BSC in a software company Singapore Management Review. 

Bukh, Per Nikolaj, Mette Rosenkrands Johansen & Jan Mouritsen. 2002. Multiple integrerede præstationsmålingssystemer: videnregnskab og balanced scorecard i en softwarevirksomhedLedelse & Erhvervsøkonomi 66(2):71-83.

Bukh, Per Nikolaj, Jens V. Frederiksen & Mikael Hegaard 2000. Balanced Scorecard på dansk: erfaringer fra 10 virksomheder. Børsens Forlag: København.

Larsen, Heine T., Per Nikolaj Bukh & Jan Mouritsen. 2000. Om at sætte strategi i tal: Balanceret rapportering vs. videnregnskab. Økonomistyring & Informatik. 16(1):15-45.

Tidligere konferencer om balanced scorecard

I samarbejde med MBCE arrangerede jeg i 2009 en to-dags konference på Hilton Copenhagen (31. marts + 1. april 2009), hvor Robert S. Kaplan fortalte, hvordan man kommer fra teori til praksis med udgangspunkt i den nye bog The Execution Premium. Jeg var ordstyrer og der var indlæg fra en række af virksomheder, som er aller længst med udviklingen af en strategiforankret økonomistyring. Læs  programmet.

Året efter var  David Norton taler på MBCE's konference "Strategi og Eksekvering" (den 20.-21. maj 2010) i København. På konferencen satte vi fokus på, hvordan der arbejdes med strategi, og hvordan der lægges strategier, der kan gennemføres i det udfordrende forretningsmiljø, som de fleste danske virksomheder befinder sig i. Læs programmet.