Videnregnskaber: Rapportering og styring

Videnregnskaber: Rapportering og styring

Per Nikolaj Bukh, Jan Mouritsen, Mette Rosenkrands Johansen og Heine Thorsgaard Larsen.Videnregnskaber - rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer. 2001. Børsens Forlag.

Bogen er udsolgt fra forlaget. Så længe lager haves kan eksemplarer rekvires mod betaling af porto samt administrationsgebyr, i alt kr. 100. Kontakt​ info@pnbukh.com.

Læs forordet samt et særtryk af kapitel 9,  Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Kapitlet kan også læses i en engelsk udgave.

Bogen er med på Børsens Dansktoppen - De bedste danske ledelsesbøger i 2001.  Læs anmeldelse i Børsen fra fredag d. 5 oktober 2001.

For at klare sig under de nutidige konkurrencevilkår er det næsten blevet en naturlov, at der skal satses på faktorer som innovationsevne, videndeling og udvikling af produkter og serviceydelser. Desuden er det en betingelse, at virksomheden kan bevare, tiltrække og udvikle de rigtige videnressourcer i form af medarbejdere, kunder, processer og teknologi. En stigende del af de ydelser, som private og offentlige virksomheder leverer, frembringes gennem et samspil af højtkvalificerede medarbejdere, virksomhedens processer, kunderne samt den teknologiske understøttelse heraf.

Ved at klarlægge og sætte fokus på organisationens forskellige videnressourcers betydning for en realisering af strategien får man sat dagsordenen for den type videnledelse, der kræves, for at udvikle disse. Det er på den baggrund de seneste års arbejde i mange danske virksomheder med udvikling af videnregnskaber skal forstås, og i det lys denne bog skal læses.

Videnregnskaber er først og fremmest et redskab til at styre udviklingen af videnressourcer og igennem en bedre forvaltning af virksomhedens videnressourcer at skabe værditilvækst. Bogen viser, hvorledes en organisation kan udvikle en strategi for videnledelse, samt hvorledes et videnregnskab kan understøtte og kommunikere om strategiens realisering. Desuden viser bogen, hvorledes der kan arbejdes med den analytiske proces, der fører frem til offentliggørelsen af det eksterne videnregnskab, der i tekst, tal og illustrationer gør status over virksomhedens arbejde med at udvikle sine videnressourcer. For mange virksomheder er videnregnskabet et vigtigt kommunikationsredskab i forhold til potentielle og nuværende medarbejdere, kunder, investorer, samarbejdspartnere, mv.

Bogens forfattere har siden 1997 medvirket i Erhvervsfremme Styrelsens udviklings- og forskningsprojekt, der i november 2000 blev afsluttet med udgivelsen af Guideline for Videnregnskaber. Det arbejde, der her blev indledt, har forfatterne videreført med udgivelsen af denne bog, der ikke blot viser metoder og modeller til at arbejde med videnledelse og videnregnskaber, men også viser, hvilket indhold danske virksomheder har givet deres videnregnskaber. 

Bogen bygger på danske virksomheders praktiske erfaringer samt på den indsigt, som forfatterne har fået ved at forske, undervise og rådgive om udviklingen af strategier for videnledelse. Dermed er bogen skrevet til praktikere, der ønsker at udvikle deres virksomheder som videnvirksomheder, og som vil konkurrere på et kompetence- og videnbaseret udgangspunkt.

Bogens kapitler

Kapitel 1:Indtroduktion.

Kapitel 2: Den nye rapportering.

Kapitel 3: Videnregnskaber i Danmark.

Kapitel 4: Strategi for videnledelse.

Kapitel 5: Ledelsesudfordringer.

Kapitel 6: Videnledelsens indsatser og indikatorer.

Kapitel 7: Den eksterne rapportering.

Kapitel 8: Analyse af videnregnskabets tal.

Kapitel 9: Videnregnskab og videnstyring i Systematic

Kapitel 10: Forskellige videnregnskaber.

Kapitel 11: Afsluttende kommentarer.

Litteratur

Appendiks 1: Tabel over deltagende virksomheder.

Appendiks 2: Indikatorer.

Appendiks 3: Ordliste

Appendiks 4: Præsentation af videnregnskabet.