Benchmarking

Benchmarking drejer sig i en ledelses- og styringsmæssig sammenhæng om systematisk sammenligning af organisatoriske enheder. Sammenligningen sker med ét eller flere specifikke formål for øje – og det er en essentiel præmis, at de enheder, der sammenlignes, er tilpas ensartede, hvad angår de faktorer, der ikke danner grundlag for sammenligningen.

Samtidig skal der være forskelligartethed, hvad angår de forhold, som benchmarkes. Dette er samtidig et centralt dilemma i enhver benchmarking: Dem, vi sammenligner, skal være forskellige – ellers er der ikke nogen grund til at lave en sammenligning. Men ikke for forskellige – for så er de ikke sammenlignelige.

Jeg interesserer mig især for anvendelsen af benchmarking som styrings-, ledelses-, regulerings- og evalueringsredskab i offentlige virksomheder. Her er en række emner som målstyring, resultatkontrakter, ledelsesrapportering mv. ofte samtidig i spil

Hvad er benchmarking?

Som en introduktion til emnet benchmarking har jeg skrevet en række korte artikler i tidsskriftet Fjernvarmen. I den første artikel præsenteres forskellige anvendelser af benchmarking for at vise begrebet bredde og væsentligheden af at klarlægge formålet med et benchmarkingprojekt, inden man går i gang. 

De følgende artikler handler om, hvorledes de forskellige former for benchmarking adskiller sig fra hinanden, hvorfor benchmarking er en relevant mulighed i en sektorbaseret styringsmodel, hvilke elementer der kan indgå i en sådan styringsmodel, hvad anvendelsen af omkostningsbaseret benchmarking kræver, og hvorledes benchmarking kan anvendes som internt styringsinstrument.

Artiklerne kan læses her:

Per Nikolaj Bukh. 2007. Benchmarking på DagsordenenFjernvarmen, Vol 46, No. 8, pp. 20-22.

Per Nikolaj Bukh. 2007. Fra Dialog til Markedsstyring... Til BenchmarkingFjernvarmen, Vol. 46, No. 10, pp. 30-34.

Per Nikolaj Bukh. 2007. Benchmarking: Et Paraplybegreb. Fjernvarmen, Vol. 46, No. 9, pp. 22-24.

Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen. 2007. Videndeling i et benchmarkingprojekt?   Fjernvarmen, Vol 46, nr. 11, pp. 24-27. 

Desuden kan artiklen Benchmarking: Fra metoder og teknikker til elementer i en økonomistyringsmodel anbefales som en introduktion til emnet. I artiklen stilles skarpt på begrebet benchmarking ved at præsentere og diskutere forskellige facetter af emnet. Artiklen skitserer, hvordan, benchmarking kan indgå som en naturlig del budgetmodellen.

Benchmarking i forsyningsvirksomheder

Benchmarking har en særlig rolle i reguleringsmodeller, indenfor el-, vand- og fjervarmeområdet. Jeg har været vejleder på phd-projekter om benchmarking i forsyningsvirksomheder og skrevet flere artikler om erfaringer med benchmarking i forsyningsvirksomheder:

Dietrichson, Lars & Per Nikolaj Bukh. 2020. Network learning and trust: A case study of a benchmarking network. Financial Accountability & Management 37(1):75-87

Bukh, Per Nikolaj & Lars G. Dietrichson. 2016. Collaborative benchmarking in the Danish District Heating Sector. International Journal of Public Sector Management 29(5):502-529.

Bukh, Per Nikolaj & Kjærgaard, Isa Jensen. 2012. Modernisation through benchmarking: An analysis of thre utility companies. Problems and Perspectives in Management 10(2):93-104.

Bukh. Per Nikolaj & Kjærgaard, Isa Jensen. 2008. Intellectual capital statements in the Danish utility sector: Enactment of controlJournal of Human Resource Costing and Accounting, 12(3):148-178.

Bukh, Per Nikolaj; Lars G. Dietrichson & Niels Sandalgaard. 2008. Benchmarking i den offentlige sektor: Fra metoder og teknikker til regulering og styring. I Offenlig Økonomistyring, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Kjærgaard, Isa Jensen & Per Nikolaj Bukh. 2006. Modernisering gennem benchmarking: En analyse af tre forsyningsvirksomheder. Ledelse & Erhvervsøkonomi 71(4):189-204.

Data Envelopment Analysis

Jeg har beskæftiget sig med Data Envelopment Analysis, da jeg for mange år siden var phd-studerende ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet. Data Envelopment Analysis - eller blot DEA - er en analysemetode, der eksplicit fokuserer på de afvigende observation i en population samt på disse observationers afstand til de øvrige observationer. Metoden anvendes typisk til at identificere de mest efficiente enheder og til at vurdere fordelingen af inefficens i populationen.

DEA er en forholdsvis kompliceret beregningsmetode, der er baseret på anvendelse af matematisk programmering. For en yderligere beskrivelse af teknikken samt eksempler på anvendelser kan disse publikationer downloades:

Bukh, Per Nikolaj & Knie-Andersen, Michael. 1999. En DEA-baseret strukturanalyse af den danske skadesforsikringsbrancheLedelse & Erhvervsøkonomi 63(2):129-138.

Bukh, Per Nikolaj. 1996. DEA-modeller af pengeinstitutsektoren: Overvejelser ved valg af inputLedelse & Erhvervsøkonomi 60(3):179-191.

Bukh, Per Nikolaj, Finn R. Førsund & Sigbjørn A. Berg. 1995. Banking efficiency in the Nordic Countries: A four-country Malmquist index analysis. Norges Bank Arbeidsnotat 1995/7.

Bukh, Per Nikolaj 1993. Afvigende Observationer eller Gennemsnitstendenser? Et Notat om Anvendelse af Rand­metoder til Beregning af Aldersbetingede Præstationer og Stjernetider. IFV-Notater 1993-3.

Bukh, Per Nikolaj D. 1995. Måling af Produktivitet og Efficiens med Dataindhylningsanalyse: Et Empirisk Studie af den Danske Pengeinstitutsektor, Ph.D-afhandlnig, Aarhus Universitet. 

Udvalgte artikler om benchmarking

Dietrichson, Lars & Per Nikolaj Bukh. 2020. Network learning and trust: A case study of a benchmarking networkFinancial Accountability & Management 37(1):75-87

Bukh, Per Nikolaj; Niels Sandalgaard & Lars G. Dietrichson. 2012. Benchmarking: Fra metoder og teknikker til elementer i en økonomistyringsmodel. I Økonomsityring, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj; Lars G. Dietrichson & Niels Sandalgaard. 2008. Benchmarking i den offentlige sektor: Fra metoder og teknikker til regulering og styring. I Offenlig Økonomistyring, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Sandalgaard, Niels & Per Nikolaj Bukh. 2008. Styring efter budgetmål: Er benchmarking som motivationsmodel et alternativ? I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj; Niels Sandalgaard & Lars G. Dietrichson. 2008. Benchmarking for controllere: Metoder, teknikker og muligheder. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj. 2007. Benchmarking: Princippper, metoder og udfordringer.Strategi & Ledelse, Steen Hildebrandt (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christesen. 2007. Når controllere benchmarking. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christesen. 2007. Kan benchmarking fremme læring og videndeling? I Knowledge Management, Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen (eds.). København: Børsen Forum.