Guideline for videnregnskaber: En nøgle til videnledelse

Guideline for videnregnskaber: En nøgle til videnledelse

Jan Mouritsen, Per Nikolaj D. Bukh m.fl. Guideline for videnregnskaber - en nøgle til videnledelse. 2000. Erhvervsfremmestyrelsen.

Rapporten Guideline for videnregnskaber præsenterer den første guideline i verden, der bygger på en større gruppe virksomheders erfaringer med at udarbejde videnregnskaber. Dens formål er at inspirere flere virksomheder til at udarbejde videnregnskaber ved at demonstrere, hvordan arbejdet kan gribes an i praksis.

Læs mere om videnregnskaber og videnledelse. Se desuden bogen Videnregnskaber: Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer.

Den øgede interesse for videnregnskaber afspejler, at håndteringen af viden i bred forstand er blevet et strategisk spørgsmål for flere og flere virksomheder. De oplever et stigende behov for at udvikle deres videnressourcer. Og de vil gerne kunne fortælle om denne udvikling på en forståelig og troværdig måde. 

Erfaringerne fra de deltagende virksomheder viser dels, at dét er en udfordrende, men langt fra uoverkommelig opgave. Dels at videnregnskabet kan føre til særdeles gode resultater – både internt i virksomheden og i forholdet til kunder, investorer og det omgivende samfund. 

Guidelinen gennemgår systematisk faserne i arbejdet med et videnregnskab og viser, hvordan selve regnskabsrapporten kan bygges op. Principperne belyses hele tiden af konkrete eksempler og erfaringer fra en række af de deltagende virksomhed