Offentlig økonomistyring

Offentlig økonomistyring

Med Ledelseshåndbogen Offentlig Økonomistyring kommer du på forkant med udviklingen inden for økonomistyring og ledelsesrapportering i den offentlige sektor. Du bliver i stand til at leve op til de krav, der i dag stilles til en moderne økonomifunktion – og til at udvikle funktionen.

Offentlig Økonomistyring holder dig opdateret om de nyeste metoder, koncepter og teknikker samt nye tendenser og styringsbehov inden for den offentlige sektor. 

Læs indledningen til ledelseshåndbogen Offentlig Økonomistyring. Se yderligere information om håndbogen Offentlig Økonomistyring i brochuren.

Læs også anmeldelsen i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, nr. 24, 2.

Det er også håndbogens ambition at bidrage til udviklingen af den offentlige sektors ledelse ved at fremhæve nye og innovative modeller og metoder og ved at lade den offentlige sektors eksperter komme til orde og vise, hvorledes god ledelse praktiseres. Bidragydere vil derfor bl.a. være ledere og interne konsulenter i offentlige virksomheder, konsulenter, politiske ledere og forskere.