Bøger m.v.

Bukh, Per Nikolaj, Karina Skovvang Christensen, Morten Lund Poulsen & Niels Sandalgaard. Resultatfinansiering af museer: Udfordringer og Muligheder. 2024. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Bukh, Per Nikolaj, Charlotte Flyger & Preben Melander. 2023. Økonomisk Virksomhedsbeskrivelse: CBS HD1. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Bukh, Per Nikolaj, Charlotte Flyger & Preben Melander. 2022. Strategi og økonomistyring: Økonomisk Virksomhedsbeskrivelse. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2018. Strategi og styring med effekt. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2017. Opgaveskrivning: Emnet, litteraturen og principperne. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Bukh, Per Nikolaj & Thomas Borup Kristensen. 2016. Produktion og styring: Perspektiver på økonomistyringen. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Bukh, Per Nikolaj & Jan Mouritsen. 2014. Performance Managmenet. Special issue of Danish Journal of Management & Business, issue 3-4.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2013. Succes med balanced scorecard. København: Gyldendal Business.

Bukh, Per Nikolaj & Niels Peter Mols. 2009. Strategi & driftsøkonomi: Festskrift for Ole Ø. Madsen.København: Gyldendal Business.

Andersen, Lars Svenning; Per Nikolaj Bukh, Jens Møller & Eva Sørensen. 2009. Udsyn og fremsyn: En jubilæumsbog om djøferne. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Bukh, Per Nikolaj,  Steen Hidebrandt, Kurt Klaudi Klausen, Per Jenster & Majken Schultz. 2009. Danmarks 12 største ledelsesbedrifter. København: Mandag Morgen.

Bukh, Per Nikolaj & Torben Korsager. 2006. Det er så yndigt at følges ad: danske erfaringer med Offentlig-Privat Partnerskab. København: Børsens Forlag.

Bukh, Per Nikolaj, Karina Skovvang Christensen & Jan Mouritsen. 2005. Knowledge Management: Establishing a field of Practice. Houndsmill: Palgrave Macmillan.

Bukh, Per Nikolaj. 2005. Controlleren. København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj & Henrik R. Rasmussen. 2005. Underleverandører. København: Børsen Ledelseshåndbøger.

Bukh, Per Nikolaj, Heine K. Bang & Mikael Hegaard. 2004. Strategikort: Balanced scorecard som strategiværktøj - Danske erfaringer. København: Børsens Forlag.

Bukh, Per Nikolaj & Poul Israelsen. 2004. Activity Based Costing - Dansk økonomistyring under forvandling. København: Jurist- og Økonomiforbundets Forlag.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvan Christensen. 2003. Knowledge management. København: Børsen Forum.

Sánchez, Paloma, Ulf Johanson, Per Nikolaj Bukh & James Guthrie (eds.). 2003. The Trasparent Enterprise: the Value of Intangibles (special issue, Journal of Intellectual Capital, autumm 2003). Bradford: MCB University Press.

Bukh, Per Nikolaj, Karina Skovvang Christensen & Jan Mouritsen. 2003. Videnledelse: Et praksisfelt under etablering. København: Jurist- og Økonomiforbundets Forlag

Bukh, Per Nikolaj & Poul Israelsen. 2003. Aktivitetsbaseret økonomistyring - danske virksomheders erfaringer med Activity Based Costing. København: Jurist- og Økonomiforbundets Forlag.

Mouritsen, Jan; Per Nikolaj Bukh et al. 2003. Intellectual Capital Statements: The new Guideline. Copenhagen: Ministry of Science, Technology and Innovation

Mouritsen, Jan; Per Nikolaj Bukh et al. 2003. Analysing Intellectual Capital Statements. Copenhagen: Ministry of Science, Technology and Innovation

Hildebrandt, Steen & Per Nikolaj Bukh (eds.). 2002. Økonomistyring. København: Børsen Ledelseshåndbøger.

Hildebrandt, Steen & Per Nikolaj Bukh (eds.). 2002. Offentlig ledelse. København: Børsen Ledelseshåndbøger.

Hildebrandt, Steen & Per Nikolaj Bukh (eds.). 2002. Offentlig Økonomistyring. København: Børsen Ledelseshåndbøger.

Mouritsen, Jan; Per Nikolaj Bukh m. fl. 2002. At analysere et Videnregnskab. København: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Mouritsen, Jan; Per Nikolaj Bukh m. fl. 2002. Videnregnskaber - den nye Guideline. København: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Bukh, Per Nikolaj. 2001. Opgaveskrivning. København: Jurist- og Økonomiforbundets Forlag.

Bukh, Per Nikolaj, Jan Mouritsen, Mette Rosenkrands Johansen & Heine T. Larsen. 2001. Videnregnskaber: rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer. Børsens Forlag: København.

Bukh, Per Nikolaj, Jens V. Frederiksen & Mikael Hegaard 2000. Balanced Scorecard på dansk: erfaringer fra 10 virksomheder. Børsens Forlag: København.

Bukh, Per Nikolaj & Peter Skottt (ed.) 1996. Markeder i Opbrud. Universitetsforlaget: Århus. 1996.

Bukh, Per Nikolaj D. 1995, Måling af Produktivitet og Efficiens med Dataindhylningsanalyse: Et Empirisk Studie af den Danske Pengeinstitutsektor (The measurement of productivity and efficiency using data envelopment analysis: an empirical study of the Danish banking sector), Ph.D. thesis, School of Economics and Management, University of Aarhus.

Bukh, Per Nikolaj, 1991. Hierarkisk Produktionsplanlægning (Hierarchical production planning), masters thesis, Department of Operations Research, University of Aarhus.