Service management i finanssektoren

Op igennem 1990'erne ændrede den finansielle sektor i Danmark sig. Fra at være en branche i stabile, regulerede omgivelser, udfordredes man nu både af konkurrence fra andre typer af inden- og udenlandske virksomheder samt af krævende kunder.

Det betød for det første en udfordring for virksomhedernes ledelse; ikke mindst i de større børsnoterede virksomheder, hvis ejerkreds omfatter udenlandske investorer. For det andet repræsenterer det stigende indtjeningskrav en udfordring for økonomi- eller regnskabsafdelingen, som skal levere den omkostningsinformation, der er nødvendig for den ledelsesmæssige beslutningstagen. 

I perioden 1997 til 1999 var jeg sammen med kolleger ved Aarhus Universitet involveret i en række forskellige mindre projekter i forbindelse med service management & marketing i finansielle virksomheder. 

Hvorfor fokus på service management og marketing?

Naturligvis står finansielle servicevirksomheder over for særlige problemstillinger, som økonomistyringen skal håndtere, og som kræver en speciel fokusering. De påtrængende opgaver for ledelse og økonomistyring ligner dog hinanden i alle brancher. Forskellen kan blot siges at bestå i, at den specifikke anvendelse af værktøjerne skal tilpasses den branche, den anvendes i. Økonomistyringen praktiseres naturligvis ikke på samme måde i en finansiel virksomhed som på et skibsværft eller i en medicinalvirksomhe­d. 

I de senere år er den styringsmæssige mode i den finansielle sektor såvel som i andre brancher gået i retning af øget anvendelse af ikke-finansielle nøgletal, nye præstationsmål og nye rapporteringsformer. Men sideløbende med interessen for nye økonomistyrings­koncepter har der i den finansielle sektor været en forholdsvis stabil interesse for et par elementer i økonomistyringen: afdelingsregnskaber og kunderentabilitetsmodeller.

Disse to elementer har det fællestræk, at deres succesfulde anvendelse er betinget af en velfungerende omkostningsfordeling. Forbedrede omkostningsregnskaber, for eksempel baseret på aktivitetsbaserede principper, vil derfor kunne styrke anvendelsen af både afdelingsregnskaber og kunderentabilitetsmodeller. 

I samarbejde med kolleger fra Aarhus Universitet blev der gennemført forskningsprojekter med henblik på at øge forståelsen for samspillet mellem finansielle servicevirksomheders markedsorienterede aktiviteter og deres organisering, økonomistyring og ledelse. Projekterne var empirisk forankrede og oftest tværdisciplinære. Blandt forskningsområderne kan nævnes positioneringsanalyser af danske storbanker, anvendelsen af aktivitetsbaseret økonomistyring i den finansielle sektor, segmentering af det europæiske marked for cash management ydelser, samt loyalitet og servicekvalitet.

Udvalgte publikationer

Mols, N. P., Bukh, P. N. D. & Birks, D., Micro- and Macro-Segmentation of the European Market for Cash Management Services, Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, Vol 8 No 3, pp. 276-293. 2000 

Mols, N.P., Andersen, P.H., Birks, D.F. & Bukh, P.N.D., "A Comparative Study of Sourcing Strategies: Cash Management Sourcing and Bank Strategies", Journal of Financial Services Marketing, Vol 4 No 3, pp. 220-231.  2000

Nielsen, Jørn Flohr; Per Nikolaj Bukh & Niels Peter Mols. 2000. Barriers to customer-oriented control in financial servicesInternational Journal of Service Industry Management 11(3) 269-286. 

Bukh, P.N.D. & Mols, N.P., European customers’ choice of cash management bank and bank strategies, Journal of Euromarketing, Vol 7 No 3, 27-41. , 1999

Mols, Niels Peter; Per Nikolaj Bukh & Jørn Flohr Nielsen. 1999. Distribution Channel Strategies in Danish retail bankingInternational Journal of Retail & Distribution Management 27(1):37-47.  

Antvor, Henrik, Per Nikolaj Bukh, Niels Peter Mols & Jørn Flohr Nielsen. 1999. Erhvervskunders opfattelse af danske storbanker. Finans/Invest 2/99, side 24-27.  

Mols, Niels Peter; Henrik Antvor & Per Nikolaj Bukh 1999. Stability of benefit segments in the European market for cash management services. In Journal of Segmentation in Marketing.  

Bukh, Per Nikolaj, Jørn Flohr Nielsen & Niels Peter Mols. 1998. Med livrem eller seler? Finans & Samfund nr 8/9, side 5-6  

Flohr Nielsen, J., P.N.Bukh, N.P.Mols & P.B. Olesen. 1998. Organisering for kunderentabilitet: ændring og ændringsbarrierer i finansielle virksomheder. Working paper, Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet.

Bukh, Per Nikolaj, Jørn Flohr Nielsen, Niels Peter Mols & Peter B. Olesen. 1999. Ny økonomistyring i finanssektoren: Aktivitetsbaserede regnskabssystemer. Økonomistyring & Informatik 14(4):309-329.