Kurser og konferencer

Jeg holder ofte foredrag og indlæg i både private og offentlig virksomheder, på seminarer, gå-hjem-møder etc. og bidrager til efteruddannelseskurser og erhvervsrettede konferencer. Gennem årene har jeg holdt flere hundrede indlæg om de emner, som jeg forsker i, eller hvor jeg har særlige kompetencer f.eks. i brugen af bestemte ledelsesteknikker og -metoder.

Desuden har jeg arrangeret konferencer, efteruddannelseskurser mv. for en lang række forskellige kursus- og konferenceudbydere samt internt i virksomheder. Desuden kan jeg medvirke ved fastlægelsen af det faglige indhold og ved gennemførelsen, f.eks. som dirigent, ordstyrerer eller oplægsholder.

Se også oversigten over akutelle arrangementer.

Virksomhedstilpassede kurser

Ofte skræddersys kurser, således at de kan afvikles internt i virksomheder, f.eks. som led i en generel kompetenceudvikling eller i tilknytning til konkrete projekter, hvor nye teknikker indføres. Det gælder i særdeleshed i relation til effektbaseret økonomistyring, Activity Based Costing samt strategikortlægning og Balanced Scorecard, hvor jeg har mere end 20 års erfaring med at indføre disse teknikker og har deltaget i et meget stort antal projekter i både den offentlige og private sektor.

Jeg har desuden en omfattende erfaring med udvikling af økonomistyringsmodeller på en række kommunale tilbudsområder. For eksempel har jeg tilrettelagt kompetenceudviklingsforløb og kurser i mange danske kommuner, ligesom jeg har medvirket ved udvikling af effektbaseret økonomistyring samt design af nye takst- og tildelingsmodeller blandt andet på folkeskoleområdet og indenfor rehabiliterende hjemmepleje.