Det er så yndigt at følges ad: erfaringer med OPP

Det er så yndigt at følges ad: erfaringer med OPP

Per Nikolaj Bukh & Torben Korsager (red.).
Det er så Yndigt at følges ad: Danske erfaringer med offentligt privat partnerskab. Udkommet september 2006.

Bogen er udsolgt fra forlaget. Så længe lager haves kan eksemplarer rekvires mod betaling af porto samt administrationsgebyr, i alt kr. 100. Kontakt​ info@pnbukh.com.

Se indholdsfortegnelsen samt oversigten over forfatterne.

Læs også redaktionsforordet, som er skrevet af Kurt Klaudi Klausen & Steen Hildebrandt eller fororet skrevet af Per Nikolaj Bukh & Torben Korsager.

Offentlige Private Partnerskaber (OPP) i bygge- og anlægsprojekter, er i de senere år kommet på dagsorden herhjemme. Efterhånden som forarbejde, lovgivning, betænkninger osv. er på plads og de første pionerprojekter er der nu også ved at være konkrete erfaringer. Bogen, som er redigeret af Per Nikolaj Bukh og Torben Korsager består af i alt 14 kapitler, hvoraf det indledende og afsluttende kapitel er forfatter af bogens redaktører. De øvrige kapitler er skrevet af en række centrale aktører fra både de offentlige virksomheder, der er i gang med OPP-projekter og fra de offentlige og private virksomheder, der er involveret i forskellige aspekter af udviklingen af OPP-begrebet. I hovedparten af kapitlerne præsenteres konkrete erfaringer med OPP, mens de øvrige kapitler beskriver forskellige delområder, som indgår i et OPP-projekt.

Bogen er først og fremmest skrevet til ledere og medarbejdere i private og offentlige organisationer, som vil have en dybere praktisk forståelse for Offentlige Private Partnerskaber (OPP) indenfor byggeri og anlægsvirksomhed i praksis, eller som overvejer at anvende OPP. Men bogen imødekommer også det behov, der er i undervisningsmæssig sammenhæng for at kunne trække på de danske erfaringer, der indtil nu findes på området.

Læs bogens indledende kapitel, hvor vi også beskriver, hvad bogens øvrige kapitler indeholder samt kapitel 14, Erfaringer med offentlig-privat samarbejde, hvor vi sammenfatter bogens konklusioner.

Få desuden en smagsprøve på indholdet ved at læse kapitel 3, "OPP i et statsligt bestiller-perspektiv: Erfaringer med Projekt Rigsarkiv", som er skrevet at Carsten Jarlov, Bo Kobber Petersen, Bente Andersen & Pernille Bastrup Henriksen, alle fra Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Bogen er anmeldt i BerlingskeTidende den 25. oktober 2006, Licitationen, den 20. september 2006, i Børsen den 17. november 2006HR-News samt i Transportmagasinet nr. 8 side 11 (16. april 2007).

Desuden er den omtalt i Berlingske Tidende den 20. september 2006, Ingeniøren den 22. september 2006, Jyllands-Posten den 26. september 2006 og 18. oktober 2006, Stads- og Havneingeniøren den 18. oktober 2006, Nyhedsinformation for Social- og Sundhedssektoren den 13. oktober 2006, Socialrådgiveren den 18. oktober 2006, Installatør Horisont den 8. november 2006, Miljøhorisont, den 29. november 2006, Computerworld, den 20. oktober 2006.