Strategi og styring med effekt: Danske erfaringer

Strategi og styring med effekt: Danske erfaringer

Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen
Djøf Forlag, København.

Bogen er udgivet i juni 2018.

Bogens pris er 450 DKK inkl. moms. For køb af bogen kontakt forlaget eller en boghandel. Bogen kan også bestilles ved at kontakte info@pnbukh.com.

Læs indholdsfortegnelse, forordet samt en oversigten over kapitlernes forfattere downloades. I forlængelse af bogens udgivelsen afholdt COK en stor konference på Hotel Koldingfjord den 27. februar 2019, Læs mere om bogen på LinkedIn.

For at realisere sammenhængsreformens såvel som ledelseskommissionens visioner er der brug for klare mål og strategier samt helt nye organisations- og styringsformer. Der skal skabes et fornyet fokus på datadrevet ledelse, og effekt skal være det centrale omdrejningspunkt for hele det danske velfærdssamfund. 

Bogen er struktureret i tre temaer: (1) Fremtidens velfærdssamfund, (2) Strategi, mål og databaseret ledelse samt (3) Nye modeller for effektbaseret økonomistyring. I det første tema inddrager vi både den bredere samfundsmæssige dagsorden og mere specifikt det overordnede strategiske og ledelsesmæssige rationale bag den offentlige sektors fokus på effekt og nye styringsmodeller i forskellige dele af den offentlige sektor. Kapitlerne i temaet introducerer både effektbaseret styring i kommunerne og den tilsvarende styringsfilosofi, værdibaseret styring, i sundhedsvæsnet.

Når fokus ændres, bliver nye mål og målsætninger væsentlige. Derfor præsenterer vi under det andet tema erfaringer med at arbejde strategisk med at udvælge og styre efter nye mål. Nye mål fordrer ikke blot nye data men også andre former for analyser, hvilket også adresseres i dette tema. Mange taler om, hvordan Big Data vil få stigende betydning, og fællesnævneren for de erfaringer, der præsenteres i dette tema, er, at de data, der allerede findes, skal indgå i nye former for analyser, hvorved et bedre vidensbaseret grundlag for strategier og styring kan etableres.

Med det tredje tema bevæger vi os ind på styringen, hvor erfaringer med nye styringsmodeller præsenteres, og hvor rammerne for de specifikke økonomistyringsmodeller udvikles. Temaet indeholder dels kapitler, der introducerer og beskriver de konkrete teknikker, der indgår som byggeklodser eller begrebsrammer for effektbaseret styring, og dels kapitler som beskriver, hvordan modellerne anvendes. Endelig viser kapitlerne i dette tema også, hvordan nye effektbaserede økonomimodeller anvendes til at skabe rammer for faglig ledelse, at øge omkostningseffektiviteten af de offentlige indsatser samt at ændre incitamentsstrukturerne, så effektskabelsen fremmes.

Bogen er i februar 2019 anmeldt af Dea Henriette Franck i Psykologernes Fagmagasin. Hun skriver blandt andet: "Bogen formår gennem 19 kapitler med hvert sit unikke udgangspunkt, forfattet af flere forskellige erfarne praktikere, at føre os gennem den udfordring, der ligger i effektbaseret styring og denne måde at måle flere samskabende variablers outcome."

Læs også artiklen Ledelsesrummet er et ansvar – og det vokser, der er udgivet i  Offentlig Ledelse, 10. juni 2018 med udgangspunkt i bogen. I denne artikel skriver Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang CHristensen blandt andet:"I fremtiden skal ledere kunne skabe og dokumentere større effekt af indsatserne for velfærd. Gøre mere af det, som virker. Det kræver nye styringsformer, som vil udvide ledelsesrummet og fordre, at lederne især har styr på at styre økonomien."

I anledning af bogen har en række interview været bragt i forskellige medier. I et interview med Mandag Morgen den 11. juni 2018 siger Per Nikolaj Bukh: “Kerneopgaven er ikke at holde et budget. Det er en skal-opgave at få pengene til at passe, men det helt afgørende er de effekter, politikerne ønsker, man skal skabe. (...) Vi kan vælge, om vi vil have minutiøst styr på, hvordan man bruger pengene, eller tage ansvar for, hvad der kommer ud af ’maskinen'".

I en anmeldelse af bogen på DenOffentlige.dk, den 30. maj 2018 skriver Per Roholt: "Hver del er rigt forsynet med case artikler, skrevet af offentlige ledere med stor praksiserfaring. Artiklerne er både grundige vervejelser om konsekvenser af de styringsparadigme vi har og hvad fremtiden byder samt eksempler på konkrete tilgange til emnet i kommunerne". Læs artiklen Selvfølgelighedsledelse blokerer for god ledelse.