Artikler i ledelseshåndbøger

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2012. Kaskadering og operationalisering af strategikortet. i Økonomistyring, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2012. Balanced Scorecard og Strategikortlægning: Gør strategien operationel. Bringes i Økonomistyring, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum

Bukh, Per Nikolaj; Niels Sandalgaard & Lars G. Dietrichson. 2012. Benchmarking: Fra metoder og teknikker til elementer i en økonomistyringsmodel. I Økonomsityring, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj & Christian Nielsen. 2012. Investor Relations. Økonomistyring, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2011. Udvikling af afdelingsbaserede strategikort ved kaskadering. i Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum

Bukh, Per Nikolaj & Niels Sandalgaard. 2010. Beyond Budgeting. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Christensen, Karina Skovvang & Per Nikolaj Bukh. 2010. Design- eller brugerdreven innovation? I Knowledge Management, Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen (eds.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2010. Strategikortlægning og balanced scorecard: Principper og metoder. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum

Bukh, Per Nikolaj & Lars G. Dietrichson. 2010. Omkostningsregnskabets rolle i økonomistyringen.Økonomistyring, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Nielsen Christian & Per Nikolaj Bukh. 2010. Hvad drejer Investor Relations sig om? I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj. 2010. Strategiske initiativer: principper og opfølgning. Bringes i Bestyrelseshåndbogen, Søren Brandi & Steen Hildebrandt (eds.). København: Børsen Forum

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2010. Strategikortlægning og balanced scorecard: Principper for fastlæggelse af mål og kaskadering. I Bestyrelseshåndbogen, Søren Brandi & Steen Hildebrandt (eds.). København: Børsen Forum

Christensen, Karina Skovvang & Per Nikolaj Bukh. 2010. De videnbaserede ledelsesbedrifter. I Knowledge Management, Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen (eds.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj. 2009. Exectution Premium: Gennemfør strategien. I Økonomistyring, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj. 2009. Execution Premium for bestyrelser: Brug budgettetBestyrelseshåndbogen, Søren Brandi & Steen Hildebrandt (eds.). København: Børsen Forum

Bukh, Per Nikolaj. 2009. Design af økonomistyring: Principper og modeller. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Christensen, Karina Skovvang & Per Nikolaj Bukh. 2008. Skal vi altid dele viden? Knowledge Management, Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen (eds.). København: Børsen Forum.

Bukh Per Nikolaj; Steen Hildebrandt, Kurt Klaudi Klausen, Majken Schultz & Per Jenster. 2009. Derfor en ledelseskanon. I Human Resource Management, S. Hildebrandt & Torben Andersen (eds.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj. 2009. Exectution Premium: Integreret økonomistyring. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2009. Har KM en rolle i de danske ledelsesbedrifter. I Knowledge Management, Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen (eds.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj. 2009. Strategiske initiativer i et strategikort.Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Sandalgaard, Niels & Per Nikolaj Bukh. 2009. Danske virksomheders budgetpraksis: Udbredelse og anvendelse. I Økonomistyring, Per Nikolaj Bukh & Steen Hilderbrandt (eds.). København: Børsen Forum

Bukh, Per Nikolaj; Lars G. Dietrichson & Niels Sandalgaard. 2008. Benchmarking i den offentlige sektor: Fra metoder og teknikker til regulering og styring. I Offenlig Økonomistyring, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Sandalgaard, Niels & Per Nikolaj Bukh. 2008. Styring efter budgetmål: Er benchmarking som motivationsmodel et alternativ? I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj; Niels Sandalgaard & Lars G. Dietrichson. 2008. Benchmarking for controllere: Metoder, teknikker og muligheder. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2008. Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide – heller ikke i vidensamfundet. I Knowledge Management, Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen (eds.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj. 2007. Benchmarking: Princippper, metoder og udfordringer. I Strategi & Ledelse, Steen Hildebrandt (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2007. Når controllere benchmarker. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christesen. 2007. Kan benchmarking fremme læring og videndeling? I Knowledge Management, Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen (eds.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj. 2007. Den makroøkonomiske udfordring. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj. 2007. Time-Driven ABC: Nemmere og mere effektive ABC-modeller.Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christesen. 2007. (Hvordan) skaber virksomhedsovertagelser værdi. I Bestyrelseshåndbogen, Tommy V. Christiansen (ed.). København: Børsen Forum

Bukh, Per Nikolaj. 2007. Hvordan kommer vi videre med Balanced Scorecard. I Strategi & Ledelse, Steen Hildebradt (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj. 2007. Hvad vil I med økonomifunktionen? I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj. 2006. Skaf viden om omkostningsstrukturen i forsyningskæden. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj. 2006. Er budgetkritikken relevant? I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj. 2006. Virker Knowledge Management? Knowledge Management, Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen (eds.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj. 2006. Virker Økonomistyringen? I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj & Poul Israelsen. 2005. Relationship Costing. I Relationship management, Jesper Krogh Jørgesen, Birthe Jørgensen & Lars Grønholdt (eds.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj. 2005. Vækst gennem videnbaserede forretnignsmodeller. I Knowledge Management, Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen (eds.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj 2005. Drop budgettet? I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj 2005. Controlleren: indledning. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj & Henrik R. Rasmussen. 2005. Underleverandører: Indledning. I Underleverandører, Per Nikolaj Bukh & Henrik R. Rasmussen (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj & Poul Israelsen. 2005. Activity Based Costing. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj, Heine K. Bang & Mikael Hegaard. 2005. Balanced scorecard: Design og implementering. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj 2005. Implementering i midten. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj 2005. Controller i den offenlige virksomhed: Særlige udfordringer? I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj & Poul Israelsen. 2004. Activity based costing.Økonomistyring, Steen Hildebrandt & Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj & Heine K. Bang. 2004. Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard: Et spørgsmål om strategisk parathed. I Knowledge Management, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum

Bukh, Per Nikolaj, Karina Skovvang Christensen og Steen Hildebrandt. 2004. Implementering i midten? I Offentlig Økonomistyring, Per Nikolaj Bukh & Steen Hildebrandt (ed.). København: Børsens ledelseshåndbøger.

Bukh, Per Nikolaj og Heine Kaasgaard Bang. 2004. Balanced Scorecard og Strategikortlægning. I Økonomistyring, Steen Hildebrandt & Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj. 2003. Fokus på Knowledge Management i offentlige virksomheder med balanced scorecard. I Offentlig Økonomistyring, Per Nikolaj Bukh & Steen Hildebrandt (ed.). København: Børsens ledelseshåndbøger.

Bukh, Per Nikolaj. 2003. Integration af ABC i virksomhedens økonomistyring: Balanced Scorecard og Economic Value added. I Økonomistyring, Steen Hildebrandt & Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj & Poul Israelsen. 2003. Activity based costing. I Bestyrelseshåndbogen, Tommy V. Christiansen (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj, Jan Mouritsen og Mette Rosenkrands Johansen. 2003. Videnregnskabets elementer: Ledelsesudfordringer, indsatser og indikatorer. I Bestyrelseshåndbogen, Tommy V. Christiansen (ed.). København:Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj & Jan Mouritsen. 2003. Videnregnskabets elementer. I Bestyrelseshåndbogen, Tommy V. Christiansen (ed.). København:Børsen Forum.

Thorbjørnsen, Stefan, Mette Rosenkrands Johansen, Per Nikolaj Bukh & Jan Mouritsen. 2003. Nye erfaringer: Videnregnskaber og videnledelse i offentlige organisationer. I Offentlig Økonomistyring, Steen Hildebrandt & Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj, Jan Mouritsen og Mette Rosenkrands Johansen. 2003. Videnregnskabets elementer: Ledelsesudfordringer, indsatser og indikatorer. I Knowledge Management, Per Nikolaj Bukh(ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj. 2003. Design af et aktivitetsbaseret omkostningsregnskab. I Økonomistyring, Steen Hildebrandt & Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj. 2003. Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard. I Knowledge Management, Per Nikolaj Bukh(ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj & Jan Mouritsen. 2003. Videnregnskabets elementer. I Knowledge Management, Per Nikolaj Bukh(ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj & Mette Rosenkrands Johansen, Jan Mouritsen & Stefan Thorbjørnsen. 2002. Videnregnskaber: Rapportering og styring af offentlige virksomheders videnressourcer I Offentlig Økonomistyring, Per Nikolaj Bukh & Steen Hildebrandt (eds.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj. 2003. Indledning. I Knowledge Management, Per Nikolaj Bukh(ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj. 2002. Implementering af EVA ved hjælp af balanced scorecard og activity based costing. I Økonomistyring, Per Nikolaj Bukh & Steen Hildebrandt (ed.). København: Børsens ledelseshåndbøger.

Bukh, Per Nikolaj, Mette Rosenkrands Johansen & Jan Mouritsen. 2002. Strategi for videnledelse. I Forandringsledelse og Innovation, John Parm Ulhøi (ed). København: Børsens Forlag.

Bukh, Per Nikolaj & John Parm Ulhøi 2002. Organisationsudvikling: Om at gøre det rigtige og gennemføre det. I Forandringsledelse og Innovation, John Parm Ulhøi (ed). København: Børsens Forlag.

Bukh, Per Nikolaj & Steen Hildebrandt. 2002. Offentlig Økonomistyring - indledning. I Offentlig Økonomistyring, Per Nikolaj Bukh & Steen Hildebrandt (ed.). København: Børsens ledelseshåndbøger.

Bukh, Per Nikolaj; Mette Rosenkrands Johansen & Jan Mouritsen. 2002. Videnregnskaber: Rapportering og styring af offentlige virksomheders videnressourcer. I Offentlig Økonomistyring, Per Nikolaj Bukh & Steen Hildebrandt (eds.). København: Børsens ledelseshåndbøger.

Bukh, Per Nikolaj & Steen Hildebrandt. 2002. Offentlig Ledelse - indledning. I Offentlig Ledelse, Per Nikolaj Bukh & Steen Hildebrandt (ed.). København: Børsens ledelseshåndbøger.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2002. Activity based costing i den offentlige sektor. I Offentlig Økonomistyring, Per Nikolaj Bukh & Steen Hildebrandt (ed.) København: Børsens ledelseshåndbøger.

Bukh, Per Nikolaj, Heine T. Larsen & Jan Mouritsen. 2001. Balanced Scorecard vs. Videnregnskab. I Bestyrelseshåndbogen, Tommy V. Christiansen (ed.). København: Børsens Forlag.

Bukh, Per Nikolaj. 2001. Balanced Scorecard - del 2: Præstationsmåling og ledelsessystemer. Institut for Regnskab, Handelshøjskolen i Århus. I Virksomhedens Økonomistyring, Steen Hildebrandt (ed.). København: Børsens Forlag.

Bukh, Per Nikolaj. 2001. Balanced scorecard - del 1: Ny styring og ledelse. Institut for Regnskab, Handelshøjskolen i Århus. IØkonomistyring, Steen Hildebrandt (ed.). København: Børsens Forlag.

Bukh, Per Nikolaj, Peter Gormsen & Jan Mouritsen. 2001. Investor Relations: Fra årsregnskab til strategisk kommunikation. IØkonomistyring, Steen Hildebrandt (ed.). København: Børsens Forlag.

Bukh, Per Nikolaj, Peter Gormsen & Mette Johansen. 2000. Activity based costing i en balanced scorecard virksomhed. I Balanced scorecard håndbogen, Michael Ejby (ed.), København: Børsens Forlag.

Bukh, Per Nikolaj 1997. Den balancerede rapportering. I Virksomhedens Økonomistyring, Steen Hildebrandt (ed.). København: Børsens Forlag.

Bukh, Per Nikolaj 1997. Kunderentabilitetsanalyser. I Virksomhedens Økonomistyring, Steen Hildebrandt (e). København: Børsens Forlag.

Bukh, Per Nikolaj 1997. Aktivitetsbaserede regnskabssystemer.I Virksomhedens Økonomistyring, Steen Hildebrandt (ed.). København: Børsens Forlag.