Markeder i opbrud

Markeder i opbrud

Per Nikolaj D. Bukh og Peter Skott. Markeder i opbrud. 1996. Århus Universitets Forlag. 

Bogen kan købes hos en boghandel eller ved henvendelse til info@pnbukh.com (pris kr 149 excl. moms)

Bogen er anmeldt i Civiløkonomen. - Årg. 43, nr. 11 (1996) samt i Nationaløkonomisk tidsskrift. - Bd. 134, nr. 3 (1996).

Velfærdsstatens krise og planøkonomiens sammenbrud har skabt fornyet interesse for markedsøkonomi, privatisering og fri konkurrence. Men hvad er markedsøkonomi i det hele taget? Hvilke tilpasninger finder sted i samfund og virksomheder? Er de politiske forventninger til markedet som økonomisk regulator overhovedet realistiske? Hvad betyder et stadig mere åbent internationalt marked for danske virksomheders strategivalg og overlevelsesmuligheder? Dette er nogle af de spørgsmål, som tages op i bogen Markeder i Opbrud. 

Bogen, som er et festskrift udgivet i anledning af 60-året for oprettelsen af Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet, indeholder 18 faglige bidrag. Det overordnede tema har været inspiration til bidragene, men har ikke været tænkt som en sammenhængende rød tråd. De er snarere udtryk for eksempler på emner, der optager forfatterne, der alle er ansat ved Institut for Økonomi. 

Bogen indeholder bidrag af Arne Geel Andersen, Torben M. Andersen, Lars Bonderup Bjørn, Per Blenker, Mogens Dilling-Hansen, Jens Genefke, Arne Gotfredsen, Gunnar Thorlund Jepsen, Ole Øhlenschlæger Madsen, H. Peter Møllgaard, Niels Peter Mols, Jørn Flohr Nielsen, Per Baltzer Overgaard, Martin Paldam, Peder J. Pedersen, Bo Sandemann Rasmussen, Bendt Rørsted, Philip Schröder, Peter Skott, Henrik B. Sørensen, Jan Rose Sørensen, Ebbe Yndgaard.