Konference om effekt- og værdibaserede styringsmodeller den 27. februar 2019

Deltag på COKs store konference på Koldingfjord Hotel den 27. februar 2019, vi præsenterer de vigtigste erfaringer med effektbaseret økonomistyring i den offentlige sektor i Danmark. Mød en række eksperter i økonomiske styring og hør deres erfaring fra kommuner, regioner og uddannelsessektoren. Hør om, hvad effektbaseret økonomistyring indebærer – og hvad det vil kunne betyde i din virksomhed.
Skrevet den 04.01.2019
Konference om effekt- og værdibaserede styringsmodeller den 27. februar 2019

Effektbaseret økonomistyring drejer sig om at give bevillinger til at skabe resultater fremfor at styre efter rammer og normeringer.  For at levere mest mulig velfærd service for de knappe ressourcer er det ikke tilstrækkeligt alene at fokusere på effektiviseringer og en stram økonomisk styring.

Det er lige så vigtigt, at den indsats der vælges, har den størst mulige effekt – og ikke mindst at økonomistyringen sikrer dette. I de senereår har den effektbaserede økonomistyring derfor fået en større betydning og flere offentlige virksomheder er i gang med at ændre de økonomiske styringsmodeller, så de giver større ledelsesmæssige frihedsgrader og fremmer resultatskabelse.

Hør spændende erfaringer med effektbaseret økonomistyring, værdibaseret styring på sygehuse, Social impact Bonds, effektstyring i uddannelsessektoren og meget mere. Læs det fulde program eller tilmeld dig direkte hos COK med det samme. Se mere på LinkedIn.