Fremtidens Økonomistyring

Kurset Fremtidens Økonomistyring afholdes nu som skræddersyede interne forløb i kommuner. Fremtidens Økonomistyring har tidligere været udbudt som et intensivt 8-12 dages forløb- og mere end 600 ledere og specialister har deltaget. Kurset giver et indgående kendskab til, hvordan de økonomiske styringsmodeller og -redskaber fungerer, og hvordan de spiller sammen
Fremtidens Økonomistyring

Fremtidens Økonomistyring er landets mest specialiserede og praktisk anvendelige kursus i design af kommunal økonomistyring. Lær af de mest erfarne eksperter og praktikere - og få inspiration til nye måder at gennemføre effektiv og tillidsbaseret styring. Ud over et omfattende kursusmateriale vil deltagerne få et eksemplar af bogen Strategi og Styring med Effekt - og en række af bogens forfattere vil holde indlæg på kurset. Læs det fulde program eller se også filmen om Fremtidens Økonomistyring.

Fokus er på at skabe en ny og effektiv styring, så ambitiøse faglige mål kan nås samtidig med at budgetterne overholdes ved anvendelse af effektbaseret styring. Kurset er derfor relevant for alle, der beskæftiger sig med økonomistyring både centralt og decentralt, samt ledende medarbejdere i kommunernes økonomi- og planlægningsafdelinger mv.

Kurset er også for faglige ledere, der vil deltage i udviklingen af en ny styringsmodel, der skaber decentrale frihedsgrader og nye rammer for fremtidens kommune. Ligeledes giver kurset specialister med fokus på strategi, udvikling, styring, kvalitet og evaluering kompetencer til at deltage i udviklingen af økonomisk styring.

Fremtidens Økonomistyring har siden 2010 være afholdt mere end 25 gange, og over 600 økonomimedarbejdere, konsulenter og ledere har deltaget med stort udbytte. Jeg har afholdt Fremtidens Økonomistyring, som et internt udviklingsforløb i flere kommune, således at der både sker en opkvalificering af hele økonomiafdelingen og af de faglige ledere samtidig med, at vi arbejder med konkrete udviklingsprojekter – og ikke mindst opbygger en fælles forståelse for de centrale begreber og roller i kommunens økonomistyring.