Styring i spændingsfeltet mellem vilde problemer og stramme budgetter

Sammen med Anne Kirstine Svanholt har jeg udgivet en artikel i tidsskriftet Samfundslederskab i Skandinavien (bind 34, nummer 3, side 229-266). Dynamikkerne, kompleksiteten og de vilde problemer på socialområdet har ofte indebåret, at socialt arbejde har været opfattet som svært styrbart ud fra et økonomisk perspektiv. I denne artikel analyseres det, hvordan en kommune efter finanskrisen reorganiserede økonomistyringen for at sikre en mere stram budget-styring samtidig med at de decentrale frihedsgrader blev bevaret.
Styring i spændingsfeltet mellem vilde problemer og stramme budgetter

I artiklen anvender vi Levers of Control-begrebsapparatet til at vise, hvordan traditionelle budget- og planlægningsprocesser og -systemer anvendes fleksibelt og dynamisk som såkaldte interaktive styringssystemer. Analysen indikerer, at interaktiv brug af budgetstyring kan fremme fleksibilitet i den offentlige sektor og skabe rum for innovation og læring, således at den faglige dømmekraft styrkes, samtidig med at den økonomiske forudsigelighed og budgetoverholdelsen forbedres.

Artiklen Styring i spændingsfeltet mellem vilde problemer og stramme budgetter er udgivet i oktober 2019 i  tidsskriftet Samfundslederskab i Skandinavien (tidligere Økonomistyring & Informatik), bind 34, nummer 3, side 229-266.