Skab en langsigtet vision for den offentlige styring

Hvordan ville vi organisere velfærdssamfundet, hvis vi gav os selv 10 år til at udvikle en ny model?
Skab en langsigtet vision for den offentlige styring

Der er behov for langsigtede pejlemærker for udviklingen af den offentlige styring, som kan frigøre os fra vanetænkningen. Der er alt for meget styring i den offentlige sektor, som er både indviklet og bøvlet – uden at det reelt set fungerer godt. Det er der mange årsager til, og vi er absolut ikke de første, der påpeger det. Det gælder både indenfor den enkelte kommune og region, og overordnet set for hele velfærdssamfundet. Nogle forbedringer vil kræve, at Folketinget ændrer rammerne for opgaveløsningen, mens andre ting kan løses inden for den enkelte kommunes eller regions regi.

Vi skal ikke lede efter én model. Vi har allerede en kasse med tandhjul, der skal bringes sammen til en konkret løsning. Vi skal stoppe med at kopiere halvdårlige løsninger til brug i situationer, hvor de slet ikke egner sig, og hvor dårligt bliver til værre. Vi skal frigøre os fra stiafhængigheden og stille de store spørgsmål: Hvis vi skulle udvikle et nyt velfærdssamfund, hvordan ville vi så organisere det, når vi sætter et 10-års-pejlemærke?

Læs vores kronik i Mandag Morgen, den 26. april 2021

Se desuden interview i NB Økonomi den 24. marts 2021 samt i Zetland den 5. april 2021.