Moving beyond Beyond Budgeting: A case study of the dynamic interrelationships between budgets and forecasts

I artiklen, der har titlen “Moving beyond Beyond Budgeting: A case study of the dynamic interrelationships between budgets and forecasts”, undersøger vi specifikt, hvordan budgettering og forecast anvendes i en bank, der afskaffede budgettet og senere genindførte det. Artiklen er skrevet sammen med Amalie Ringgaard og Niels Sandalgaard, og den udgives i European Accounting Review
Moving beyond Beyond Budgeting: A case study of the dynamic interrelationships between budgets and forecasts

Beyond Budgeting-konceptet har interesseret mig lige siden, jeg for 20 år siden skrev min første artikel om det. Efter flere års intensivt arbejde har jeg sammen med mine fremragende kolleger, Amalie Ringgaard og Niels Sandalgaard, fået et meget grundigt casestudie af en virksomheds Beyond Budget-elementer med forecasting og traditionel budgetlægning accepteret til udgivelse i det anerkendte tidsskrift European Accounting Review. Vi er både stolte og glade!

I artiklen, der har titlen Moving beyond Beyond Budgeting: A case study of the dynamic interrelationships between budgets and forecasts, undersøger vi specifikt, hvordan budgettering og forecast anvendes i en bank, der afskaffede budgettet og senere genindførte det.

Selvom virksomheder, der implementerer Beyond Budgeting, kan genindføre budgetter, er det ikke tidligere blevet undersøgt, hvordan virksomheder, der vender tilbage til traditionel budgettering, bevarer Beyond Budgeting-elementer og inkorporerer dem i budgetteringsprocessen. Specifikt adresserer vi, hvordan forecasts anvendes som en del af budgetteringsprocessen.

Artiklen er baseret på et casestudie med interviews som den primære datakilde. Vi viser, hvordan sammenhængene mellem budgetter og forecasts ændrer sig gennem tre faser; før, under og efter afskaffelsen og illustrerer, hvordan de to styringselementer samtidig kan erstatte hinanden for specifikke budgetposter og blive komplementære for forecasting af indtjening og budgetopgaver.

Vi uddyber, hvordan indtjeningsforecasts komplementerer omkostningsbudgetter for at opfylde forskellige budgetteringsformål, især når fremadskuende stram budgetstyring betones for at understøtte den eksternt rettede kommunikation. Alt i alt demonstrerer undersøgelsen, hvordan ledelseskontrolsystemer udvikler sig over tid, når virksomheder implementerer kontrol elementer inspireret af Beyond Budgeting-modellen sammen med budgetter.

Læs også min 20 år gamle artikel: Bukh (2005), Budgettering: Planlæggerens dilemma, udgivet i Andre vinkler på ledelse og organisation, O.Ø Madsen & J.F. Nielsen (eds.), Århus: Aarhus Universitetsforlag. Den kan downloades fra min hjemmeside... eller de andre artikler jeg har skrevet om Beyond Budgeting . kan kan findes under publikationer.