Indlæg på Ledelseskonferencen 2020

Den 25. marts 2020 holder Per Nikolaj Bukh indlæg på Ledelseskonferencen 2020. Indlægget har overskriften ”Styrk ledelsesrummet og fagligheden: Er økonomistyring medspiller eller modspiller?”
Indlæg på Ledelseskonferencen 2020

Effekt er i de senere år blevet et centralt omdrejningspunkt for mange af de faglige og ledelsesmæssige forandringer i den offentlige sektor. Når der ikke er råd til at gøre mere af det samme, må der tænkes ud af boksen og gøres mere af det, der virker. Og det, som ikke virker, må nedprioriteres eller helt undlades. Det kræver nye styringsformer, som kan udvide ledelsesrummet. I sit indlæg vil Per Nikolaj Bukh skitsere, hvad effekt-og værdibaseret styring drejer sig om samt give eksempler fra danske kommuner og hospitaler.

Uhensigtsmæssige styringsmodeller, manglende viden og utilstrækkelige data forhindrer at vi kan lykkes med kerneopgaven. Samtidig breder utilfredsheden og frustrationen sig, der råbes på mere tillid og der efterspørges faglighed. Spørgsmålet er, om en anden og mere avanceret styring kan styrke ledelsesrummet og skabe en endnu stærkere fagprofessionalisme?

Indlægget vil blandt andet tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvad er er ledelsesrum, og hvordan ændres det, så den decentrale ledelse styrkes? Presser økonomistyringen fagligheden – eller styrker den fagprofessionerne? Hvad er de praktiske erfaringer med effektbaseret økonomistyring? Hvilke datakrav indebærer den nye styring? Hvordan skabes motivation med de rigtige incitamenter.