Effektivisering i den offentlige sektor?

Hvad er besparelser og effektivisering, og hvor i den offentlige sektor er potentialerne, og kan de realiseres? Se samtalen med Martin Ågerup på Youtube eller hør podcast.
Effektivisering i den offentlige sektor?

Hvordan effektiviserer vi den offentlige sektor? Jeg var så heldig at blive inviteret til at medvirke i Youtube- og podcastkanalen Samfundstanker den 24. august 2022, hvor jeg fik en lang snak med direktør Martin Ågerup fra CEPOS. Hør mere om forskellen på besparelser og effektivisering, og om hvor i den offentlige sektor potentialerne er, og om de kan realiseres. 

Valgkampen ser ud til at være skudt i gang – og mon ikke produktivitetspotentialerne i den offentlige sektor bliver et centralt tema? Produktivitet er notorisk svært at måle i den offentlige sektor ved hjælp af de sædvanlige statistiske instrumenter, der anvendes i makroøkonomiske modeller. Men produktion og produktivitet er realøkonomiske fænomener, når velfærdsservicen produceres i de enkelte offentlige virksomheder. Tallene er blot institutionaliserede repræsentationer af en virkelighed, som nogle gange kan befinde sig langt væk fra Christiansborg.

Produktivitet er mere end udviklingen i enhedspriser. Det kan godt være, at udgifterne på et serviceområde er nogenlunde de samme fra år til år, men ofte vil der være underliggende ændringer i opgavetyngden. Ligeledes ændrer service også karakter over tid som følge af kvalitetsændringer og ændrede lovgivningsmæssige krav. I en traditionel produktivitetsopgørelse ville sådanne forskelle afspejle sig i markedspriserne og dermed kunne aggregeres uden at kende detaljerne. Sådan fungerer det bare ikke i den offentlige sektor….

Vi snakker også om organisering af den offentlige sektor. Er det nu også en god ide at have politikere og djøf’ere i regionerne til at lede sundhedsvæsenet? Hvem leder verdens bedste hospitaler? Kunne vi også i Danmark lade læger, sygeplejersker og andre fagprofessionelle lede sundhedsvæsnet?

Og hvad med fri- og privatskoler, hvilken rolle skal de have? Kunne vi giver folkeskolerne større frihedsgrader? Kunne vi finde helt nye måder at gøre tingene på? Det er nemt at lave benchmarks, hvor der er store potentialer ved, at alle gør som de bedste – men kan vi bruge det til noget?

Hele samtalen kan ses på Youtube eller høres som podcast