Effektbaseret styring på ældreområdet

Få viden om, hvordan styringsmodeller på ældreområdet kan udvikles, hvilke valg man kan tage, og hvordan modeller og teknikker tilpasses i praksis
Effektbaseret styring på ældreområdet

Overvejer din kommune at ændre økonomistyringen på ældreområdet? På dette kursus, der afholdes den 4,-5. oktober 2021 får du viden om, hvordan styringsmodeller på området kan udvikles, hvilke valg man kan tage, og hvordan modeller og teknikker tilpasses i praksis

Vtager udgangspunkt i de deltagende kommuners praksis og indholdet tilpasses, så vi kan diskutere de konkrete udfordringer og muligheder i de enkelte kommuner. Se mere information på COK’s hjemmeside.

Hvorfor et kursus om effektbaseret styring på ældreområdet

Ældreområdet er et af de store udgiftsområder i kommunerne, og derudover er det også et af de mest komplekse kommunale styringsområder, hvor mange tilbud og indsatser, fx sygepleje, træning og sygehusindlæggelser interagerer med hinanden, og nødvendiggør en integreret og sammenhængende styring.

Ældreområdets styring tager oftest afsæt i styringsmodeller for hjemmepleje, hvor de fleste kommuner anvender en variant af BUM-modellen. På dette todages kursus ser vi blandt andet nærmere på, hvilke egenskaber forskellige varianter af BUM-modeller har, hvordan rehabiliteringsindsatser kan budgetlægges og styres, og hvordan forløbsbevillinger kan designes. Vi ser også nærmere på, hvordan effektbaseret økonomistyring kan anvendes på ældreområdet, og vi diskuterer mulighederne for at etablere fritvalg ved udbud, hvor der indgår rehabiliteringsincitamenter, som en del af betalingsstrukturen.

Ved anvendelse af mere præcise individbaserede data kan der udvikles mere præcise tildelingsmodeller, ligesom udgiftsprognoser og demografimodeller kan forbedres. På kurset ser vi på, hvordan sund aldring, rehabilitering mv. kan indgå i demografi- og styringsmodeller, og på hvordan risikobaserede forløbsmodeller kan anvendes i en mere præcis styring.

Din praksis bringes i spil

Kurset giver dig den nyeste viden om, hvordan de økonomiske styringsmodeller og -redskaber fungerer, og hvordan de spiller sammen på ældreområdet, og efter kurset har du viden og værktøjer til at arbejde med udvikling af din kommunes styring af området.

Kurset tager udgangspunkt i din praksis, og vi tilstræber at tilpasse indholdet til deltagerkommunernes bestående styring af ældreområdet samt de ændringsbehov, der aktuelt er. 

På kurset diskuterer vi, hvilke styrker og svagheder modellerne har, samt hvilke konsekvenser forskellige ændringer og alternative principper vil have. Dermed får du den nødvendige viden til selv at kunne udvikle en økonomistyringsmodel, der passer til den specifikke situation, strukturen på området og de politiske målsætninger i din kommune.

Hvem kan deltage i kurset?

Kurset giver dig et indgående kendskab til, hvordan de økonomiske styringsmodeller og -redskaber fungerer, og hvordan de spiller sammen på ældreområdet. Dermed er kurset særligt målrettet til kommuner, der overvejer eller har besluttet at ændre i den økonomiske styring på . Kurset er derfor relevant for alle, der beskæftiger sig med økonomistyring på ældreområdet – både centralt og decentralt – samt ledende medarbejdere i forvaltningen, økonomi- og planlægningsafdelinger mv. 

Kurset er også relevant for faglige ledere, der vil deltage i udviklingen af en ny styringsmodel, der skaber decentrale frihedsgrader og nye rammer for fremtidens kommune. Ligeledes giver kurset specialister med fokus på strategi, udvikling, styring, kvalitet og evaluering kompetencer til at deltage i udviklingen af økonomisk styring.

Vil du vide endnu mere om design af økonomistyringsmodeller?

Du kan også deltage i forløbet Fremtidens Økonomistyring, der med otte dages undervisning giver økonomikonsulenter, ledere og specialister de nødvendige kompetencer til at kunne udvikle nye styringsmodeller i de danske kommuner