Chef i teknik og miljø 2019

Den 28. marts 2019 holder Per Nikolaj Bukh indlæg på COK's konference Chef i Teknik og Miljø. I sit indlæg vil Per Nikolaj Bukh skitsere, hvad effektstyring indebærer samt give eksempler på anvendelsen. Han vil lægge op til diskussion af om effektbaseret økonomistyring kan have anvendelse på området - og han vil med afsæt i praktiske eksempler vise nogle af de muligheder, som nye styrings- og finansieringsprincipper kunne indebære
Skrevet den 01.12.2018
Chef i teknik og miljø 2019

I takt med at kravene vokser, og pengene bliver færre, beslutter flere og flere kommuner at koncentrere indsatserne om de ting der virker. Derfor er evidens, forandringsteorier, effekt og effektbaseret styring kommet på dagsordenen. Nogle kommuner skriver effekt ind i politikkerne eller baserer strategier på effekt, mens andre begynder at eksperimentere med effektbaseret økonomistyring.

Den effektbaserede økonomistyring, hvor der gives bevillinger til at skabe resultater fremfor at styre efter rammer og normeringer giver givetvis god mening på de klassiske borgernære velfærdsområder - men hvad med Teknik & Miljø?

Læs mere om konferencen Chef i Teknik og Miljø på COK's hjemmeside.