Budget og styring på handicap- og psykiatriområdet

Få viden om, hvordan takstmodeller og effektbaserede styringsprincipper kan anvendes og videreudvikles
Budget og styring på handicap- og psykiatriområdet

Vtager udgangspunkt i de deltagende kommuners praksis og indholdet tilpasses, så vi kan diskutere de konkrete udfordringer og muligheder i de enkelte kommuner. Se mere information på COK’s hjemmeside.

Hvorfor et kursus om budget og styring på handicap- og psykiatriområdet?

Reglerne for takstsættelse er under ændring, og det giver anledning til at se nærmere på, hvordan den økonomiske styring på handicap- og psykiatriområdet bedst muligt tilrettelægges, så den understøtter din kommunes struktur og politiske målsætninger. På dette todages kursus sætter vi fokus på, hvordan forskellige varianter af takstmodeller kan anvendes på handicap- og psykiatriområdet i din kommune. Med udgangspunkt i konkrete eksempler og cases får du viden om og bliver præsenteret for, hvordan effektbaserede styringsprincipper kan anvendes på området.

På kurset diskuterer vi de nye styringsmuligheder og -krav ændringerne i takstbekendtgørelsen indebærer, og vi ser blandt andet nærmere på fordele og ulemper ved anvendelse af differentierede takster samt kapacitetstakster. For at skabe et stærkere ledelsesrum og en sammenhængende styring på tværs af tilbudsområder, kan der blandt andet anvendes forløbstakster og på kurset ser vi nærmere på, hvilke nye muligheder det giver.

Din praksis bringes i spil

Kurset giver dig den nyeste viden om, hvordan de økonomiske styringsmodeller og -redskaber fungerer, og hvordan de spiller sammen på handicap- og psykiatriområdet, og efter kurset har du viden og værktøjer til at arbejde med udvikling af din kommunes styring af området.

Kurset tager udgangspunkt i din praksis, og vi tilstræber at tilpasse indholdet til deltagerkommunernes bestående styring af handicap- og psykiatriområdet samt de ændringsbehov, der aktuelt er. 

På kurset diskuterer vi, hvilke styrker og svagheder modellerne har, samt hvilke konsekvenser forskellige ændringer og alternative principper vil have. Dermed får du den nødvendige viden til selv at kunne udvikle en økonomistyringsmodel, der passer til den specifikke situation, strukturen på området og de politiske målsætninger i din kommune.

Hvem kan deltage i kurset?

Kurset giver dig et indgående kendskab til, hvordan de økonomiske styringsmodeller og -redskaber fungerer, og hvordan de spiller sammen på psykiatri- og handicapområdet. Dermed er kurset særligt målrettet til kommuner, der overvejer eller har besluttet at ændre i den økonomiske styring på . Kurset er derfor relevant for alle, der beskæftiger sig med økonomistyring på psykiatri- og handicapområdet – både centralt og decentralt – samt ledende medarbejdere i forvaltningen, økonomi- og planlægningsafdelinger mv. 

Kurset er også relevant for faglige ledere, der vil deltage i udviklingen af en ny styringsmodel, der skaber decentrale frihedsgrader og nye rammer for fremtidens kommune. Ligeledes giver kurset specialister med fokus på strategi, udvikling, styring, kvalitet og evaluering kompetencer til at deltage i udviklingen af økonomisk styring.

Vil du vide endnu mere om design af økonomistyringsmodeller?

Du kan også deltage i forløbet Fremtidens Økonomistyring, der med otte dages undervisning giver økonomikonsulenter, ledere og specialister de nødvendige kompetencer til at kunne udvikle nye styringsmodeller i de danske kommuner.