Balancing tight budget control and quality within social services in a Danish Municipality

Udgivet i Scandinavian Journal of Public Administration, vol. 26, no. 3, pp. 89 – 111 (september 2022).
Balancing tight budget control and quality within social services in a Danish Municipality

Økonomistyring bliver ofte opfattet som begrænsende for det faglige virkefelt. Meget litteratur har påpeget, at dårlig styring, ofte associeret med New Public Management, har en række uhensigtsmæssige konsekvenser og bliver en forhindring for at opnå faglige resultater. Derfor er der behov for at studere økonomisk styring, der fungerer og skaber bedre organisationer. Organisationer der både formår at skabe faglige resultater og holde budgetter samtidig med, at de fungerer mere omkostningseffektivt. 

I artiklen artiklen ”Balancing tight budget control and quality within social services in a Danish Municipality” viser vi, hvordan ledere i en dansk kommune på det specialiserede socialområde balancerer stram budgetstyring med fleksibilitet og kvalitetshensyn. Vi analyserer styringen med udgangspunkt i en analyseramme (Simons’ Levers-of-Control) og fokuserer på, hvordan ledere tackler kompleksitet og usikkerheder ved hjælp af økonomistyring og regnskabsdata. Med det udgangspunkt viser vi, hvordan styringsprocesser kan integreres med fagprofessionalisme, så budgetstyringen kan styrkes. I forhold til tidligere forskning, der ofte har fremhævet modstanden mod økonomistyring på socialområdet, så viser resultaterne i denne artikel, at såkaldt interaktive styringssystemer både fremmer innovation og stram budgetstyring.

Artiklen, som er skrevet sammen med Anne Kirstine Svanholt, er udgivet i Scandinavian Journal of Public Administration (vol. 26, no. 3, pp. 89 – 111). 

Se også andre artikler fra samme projekt:

Bukh, Per Nikolaj, Karina Skovvang Christensen & Anne Kirstine Svanholt. 2020. Omkostningsbevidsthed i social arbejde: Fra spændingsfelt til professionalismeTidsskrift for Professionsstudier, nr. 31/september, pp. 94-105

Bukh, Per Nikolaj, Karina Skovvang Christensen & Anne Kirstine Svanholt. 2020. Styrk fagligheden, når omkostningsbevidsthed er et grundvilkårSocial Udvikling, nr 4-2020, pp. 10-16.

Bukh, Per Nikolaj & Anne Kirstine Svaholt. 2019. Styring i spændingsfeltet mellem vilde problemer og stramme budgetter. Samfundslederskab i Skandinavien, vol. 34, no. 3, pp. 229-266.

Bukh, Per Nikolaj;  Karina Skovvang Christensen & Anne Kirstine Svanholt. 2021. Making sense of cost-consciousness in social work.  Qualitative Research in Accounting and Management, Vol. 18, No. 1, pp. 102-126.

Bukh, Per Nikolaj & Anne Kirstine Svanholt. 2020. Empowering middle managers in social services using management control systems. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management 32(2):267-289.