Forside Nyheder Fremtidens Økonomistyring Publikationer Bøger Ledelseshåndbøger Forskningsområder Kurser & foredrag Rådgivning & Udvikling Curriculum Vitae Interviews Kontakt


Udskriv
 

Nyheder

Viser 21-40 af 510

Interview: Skoler siger nej til flere ressourcer

For nylig kom det frem, at en del af landets udsatte skoler har valgt at sige nej til den millionbonus, regeringen har lovet dem, hvis de formår at give de svageste elever et fagligt løft. I et interview med Berlingske den 17. juni 2017 udtaler Per Nikolaj Bukh, at det svært at finde på argumenter for ikke at sige ja, da det er en risikofri mulighed for at opnå ekstra finansiering.Interview: Salget af statens serumproduktion

Avisen Ingeniøren har sammen med HK Stat Bladet gennemført en analyse, hvor det hævdes, at statens salge af vaccineproduktionen fra Statens Serum Institut har medført et tab på omkring 1 milliard kroner. I et interview i DR P1 Orientering den 15. juni 2017 angiver Per Nikolaj Bukh, at beregningen ikke er korrekt, at beløbet er langt mindre – og at det formodentlig har været en økonomisk hensigtsmæssig beslutning at sælge.Ny bog: Opgaveskrivning - Emnet, litteraturen og principperne

Per Nikolaj Bukh har i juni 2017 udgivet bogen ”Opgaveskrivning: Emnet, litteraturen og principperne” sammen med Karina Skovvang Christensen. Det er som titlen angiver en bog om at skrive opgaver i forbindelse med et studie. Bogen er målrettet samfundsvidenskabelige studier, hvad enten det er bachelor- kandidat-, diplom- eller masteruddannelser. Bogen handler om at udarbejde skriftlige opgaver som en del af en uddannelse. Hovedformålet med bogen er at skabe en overskuelig vejledning til brug for både den førstegangsskrivende, der måske står lidt famlende over for det at skulle skrive en mere eller mindre valgfri opgave, og for den mere erfarne, som har brug for nogle konkrete anvisninger på, hvorledes forskellige elementer af en opgave skal gribes anInterview: Effektbaseret økonomistyring

Effektbaseret økonomistyring handler først og fremmest om at give bevillinger til at skabe resultater fremfor at styre efter rammer og normeringer. Det indebærer et styringsprincip, hvor tildelingsmodeller baseres på, hvilken effekt der opnås, og hvor takster ikke baseres på antal dage, men tilrettelægges forløbsbaseret og baseres på effekter. Læs mere i et whitepaper, der er offentliggjort på samfundsdesign.dk. Se desuden en række film offentliggjort på samfundsdesign.dkInterview: SKAT nedlægges

Efter en stribe skandalesager nedlægger regeringen næste år det danske skattevæsen, som vi kender det. Fra sommeren 2018 vil der således ikke længere være ét samlet SKAT, men derimod ni forskellige styrelser i et nyt skattevæsen. Der kan være flere fordele ved at dele SKAT op i syv nye enheder og bevare de to hidtidige, Skatteankestyrelsen og Spillemyndigheden, mener Per Nikolaj Bukh, professor ved Aalborg Universitet i offentlig ledelse og økonomistyringInterview: Postnords regnskab

De danske vognmænd mener, at PostNord driver unfair konkurrence. Kritikken går på, at selskabet har et millionstort underskud, blandt andet i levering af stykgods. Selskabet er forpligtiget til at levere post og pakker, men ikke andet, og der er derfor ikke tale om lige vilkår, da selskabet er støttet af staten. Professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh siger, at det seneste regnskab ikke kan bruges til at drage en sådan konklusion. Han påpeger dog, at han forstår vognmændenes bekymrinKursus: Fremtidens Økonomistyring i kommunerne

I efteråret 2017 afholdes kurset Fremtidens Økonomistyring, som Per Nikolaj Bukh har tilrettelagt for COK. Deltag i landets mest specialiserede og praktisk anvendelige kursus i design af kommunal økonomistyring. Lær af de mest erfarne eksperter og praktikere - og få inspiration til nye måder at gennemføre effektiv og tillidsbaseret styring. Fremtidens Økonomistyring udbydes nu som et intensivt 8-dages forløb med mulighed for at udbygge uddannelsen med nye fagmoduler. Kurset giver et indgående kendskab til, hvordan de økonomiske styringsmodeller og -redskaber fungerer, og hvordan de spiller sammen. Fokus er at skabe en ny og effektiv styring, så ambitiøse faglige mål kan nås samtidig med at budgetterne overholdes ved anvendelse af effektbaseret styring. Kurset er derfor relevant for alle, der beskæftiger sig med økonomistyring både centralt og decentralt, samt ledende medarbejdere i kommunernes økonomi- og planlægningsafdelinger mv. Kurset er også for faglige ledere, der vil deltage i udviklingen af en ny styringsmodel, der skaber decentrale frihedsgrader og nye rammer for fremtidens kommune. Ligeledes giver kurset specialister med fokus på strategi, udvikling, styring, kvalitet og evaluering kompetencer til at deltage i udviklingen af økonomisk styring.Fremtidens Skole i Faaborg-Midtfyn Kommune

Et politisk udvalg er i Faaborg-Midtfyn arbejder i foråret 2017 med et bud på en ny model for, hvordan hver enkelt skole tildeles budgetter. Det kan også indebære en justering af skolestrukturen. I et interview med Fyns Amts Avis den 22. april 2017 fremhæver Per Nikolaj Bukh blandt andet, at det handler om budgetrisiko: En skole med 200-300 elever, bliver sårbar over for, om der lige præcis dér er nogle børn med særlige behov. Har man i stedet 800 elever, er det stadig den samme udgift, men det slår ikke igennem på samme måde i budgettet.Interview: Postnords fremtid

Postnord havde i 2016 et stor underskud. Ud over ekstraordinære nedskrivninger var en væsentlig årsag, at brevudbringningen giver underskud. Der er ingen nemme løsninger på virksomhedens udfordringer, og der er en politisk beslutning, hvilke valg der skal træffes. Blandt mulighederne er at forhøje portoen, reducere serviceniveauet generelt, differentiere serviceniveauet, udbyde befordringspligten, privatisere selskabet eller fortsætte den nuværende strategi, hvor pakkedistribution og logistik styrkes. Per Nikolaj Bukh har kommenteret situationen i en række medier.Effektbaserede kontrakter

Hvis vi i den offentlige sektor skal have succes med ikke blot at få leveret it-løsninger til tiden, men også få løsninger, der skaber de ønskede resultater, er det vigtigt at få konstrueret en incitamentsmodel, der sikrer, at både leverandør og kunde har fokus på effekten af systemet. Læs interview med Per Nikolaj Bukh den 22. februar 2017.Interview: Hvordan løses PostNords problemer?

I et interview med P1 Morgen, den 17. februar 2017 er Per Nikolaj Bukh interviewet om baggrunden for PostNords vanskeligheder. Han skitserer, hvilke løsningsmuligheder politikerne har, og anbefaler, at den samfundsbegrunde postudbringning sættes i udbud.Interview: Hesalights konkurs

Konkursramte Hesalight i Roskilde nåede kun at få under 50 millioner kroner ind i omsætning. Samtidig kræver direktøren bonus på 30 millioner. I et interview med TV2 News siger Per Nikolaj Bukh, at der er anvendt et meget usædvanligt bonuskriterie: "Normalt bliver det holdt op mod indtjeningen og ikke omsætningen. Og så har jeg aldrig hørt om, at en bonus er hængt op på et obligationslån"Interview: Er bankgarantier for hjemmepleje løsningen

I et interview med DR pointerer Per Nikolaj Bukh, at bankgarantier for private leverandører af hjemmepleje vil kunne reducere antallet af konkurser: "En bank er professionel nok til at vurdere ledelseskvalitet og økonomisk bæredygtighed. Og hvis ikke de vil stille en garanti, så kan man ikke byde. På den måde forhindres de værste katastrofer.Interview: PostNords problemer

PostNord har underskud som følge af den faldende brevmængde. Baggrunden er digitaliseringen af brevforsendelser. I et interview med Fagbladet 3F pointerer Per Nikolaj Bukh, at det er et politisk ansvar, og at den bedste løsning vil være at give et direkte tilskud.Stilling som ph.d.-studerende ledig

Vi søger en dygtig og engageret ph.d.-studerende til et forskningsprojekt om resultatskabende styring og organisering i pengeinstitutter. Du får en central og selvstændig rolle i projektet, du vil få spændende faglige udfordringer, og du vil kvalificere dig til karrierestillinger i det private erhvervsliv såvel som på universiteter. Projektet er finansieret af BIG Fonden, der er stiftet af BankInvest. Projektet gennemføres som et uafhængigt forskningsprojekt ved Institut for Økonomi & Ledelse, Aalborg Universitet. Projektet har professor Per Nikolaj Bukh og lektor Niels Sandalgaard som projektledere. Se mere nedenforInterview: KL og KMD strides om nyt it-system

Forsinkelsen af et nyt kommunalt it-system har betydet, at selskabet KMD i dag ligger i åben strid med deres tidligere ejere i KL. Det er ellers kun 8 år siden, at KMD blev privatiseret. I et interview den 25. januar 2017 i P1 Orientering fortæller Per Nikolaj Bukh om baggrunden for konflikten.Gratis bog:Videnledelse: Et praksisfelt under etablering

Vi har fået mulighed for at forære alle, der ønsker det, et eksemplar af bogen ”Videnledelse: Et praksisfelt under etablering" gratis. Bogen er udgivet af Per Nikolaj Bukh, Karina Skovvang Christensen og Jan Mouritsen på Djøf Forlag. Det er en redigeret bog, der indeholder 13 kapitler, som er skrevet af forskere fra CBS og Aarhus Universitet/Handelshøjskolen i Aarhus. Yderligere information nedenfor.Interview: Landets asylcentre skal nu kulegraves

Landets asylcentre skal nu kulegraves af Rigsrevisionen. Rigsrevisionen skal gøre det klart, om staten rent faktisk får, hvad den betaler for på landets asylcentre. Rigsrevisionen er en uafhængig myndighed, som har til opgave at undersøge, om staten bliver drevet så effektivt som muligt. Per Nikolaj Bukh er interviewet i Radio 24Syv den 30. december 2016 kl. 7.05.Værdibaseret styring godt på vej

Regionerne har sat et ambitiøst og lovende arbejde i gang med henblik på at indføre værdibaseret styring. Med den værdibaserede styring skriver regionerne sig ind i det effektbaserede styringsparadigme, der vinder frem i alle dele af den offentlige sektor. Ikke mindst i kommunerne, hvor potentialet på de store velfærdsområder er markant. I et indlæg på LinkedIn den 17. december 2016 har Per Nikolaj Bukh kommenteret de projekter, der er sat i gang.Temadag i Aarhus: Effektbaseret økonomistyring

Effektbaseret økonomistyring Drejer sig grundlæggende om at give bevillinger til at skabe resultater fremfor at styre efter normeringer og aktiviteter. Det indebærer et helt nyt styringsprincip, hvor tildelingsmodeller baseres på, hvilken effekt der opnås og hvor takster ikke baseres på antal dage, men tilrettelægges forløbsbaseret og baseres på effekter. I samarbejde med COK afholder Per Nikolaj Bukh temadag om effektbaseret økonomistyring den 22. maj 2017 i Aarhus. Temadagen er for alle, der beskæftiger sig med ledelse og styring. Derfor er målgruppen både økonomimedarbejdere, ledere, og specialister, der vil vide, hvad effektbaseret økonomistyring er, hvad det indebærer og kræver, samt hvordan effektbaseret økonomistyring kan implementeres.[Foregående side] [Næste side]
Pixart