Forside Nyheder Fremtidens Økonomistyring Publikationer Bøger Ledelseshåndbøger Forskningsområder Kurser & foredrag Rådgivning & Udvikling Curriculum Vitae Interviews Kontakt


Udskriv
 

Nyheder

Viser 21-40 af 496

Stilling som ph.d.-studerende ledig

Vi søger en dygtig og engageret ph.d.-studerende til et forskningsprojekt om resultatskabende styring og organisering i pengeinstitutter. Du får en central og selvstændig rolle i projektet, du vil få spændende faglige udfordringer, og du vil kvalificere dig til karrierestillinger i det private erhvervsliv såvel som på universiteter. Projektet er finansieret af BIG Fonden, der er stiftet af BankInvest. Projektet gennemføres som et uafhængigt forskningsprojekt ved Institut for Økonomi & Ledelse, Aalborg Universitet. Projektet har professor Per Nikolaj Bukh og lektor Niels Sandalgaard som projektledere. Se mere nedenforInterview: KL og KMD strides om nyt it-system

Forsinkelsen af et nyt kommunalt it-system har betydet, at selskabet KMD i dag ligger i åben strid med deres tidligere ejere i KL. Det er ellers kun 8 år siden, at KMD blev privatiseret. I et interview den 25. januar 2017 i P1 Orientering fortæller Per Nikolaj Bukh om baggrunden for konflikten.Gratis bog:Videnledelse: Et praksisfelt under etablering

Vi har fået mulighed for at forære alle, der ønsker det, et eksemplar af bogen ”Videnledelse: Et praksisfelt under etablering" gratis. Bogen er udgivet af Per Nikolaj Bukh, Karina Skovvang Christensen og Jan Mouritsen på Djøf Forlag. Det er en redigeret bog, der indeholder 13 kapitler, som er skrevet af forskere fra CBS og Aarhus Universitet/Handelshøjskolen i Aarhus. Yderligere information nedenfor.Interview: Landets asylcentre skal nu kulegraves

Landets asylcentre skal nu kulegraves af Rigsrevisionen. Rigsrevisionen skal gøre det klart, om staten rent faktisk får, hvad den betaler for på landets asylcentre. Rigsrevisionen er en uafhængig myndighed, som har til opgave at undersøge, om staten bliver drevet så effektivt som muligt. Per Nikolaj Bukh er interviewet i Radio 24Syv den 30. december 2016 kl. 7.05.Værdibaseret styring godt på vej

Regionerne har sat et ambitiøst og lovende arbejde i gang med henblik på at indføre værdibaseret styring. Med den værdibaserede styring skriver regionerne sig ind i det effektbaserede styringsparadigme, der vinder frem i alle dele af den offentlige sektor. Ikke mindst i kommunerne, hvor potentialet på de store velfærdsområder er markant. I et indlæg på LinkedIn den 17. december 2016 har Per Nikolaj Bukh kommenteret de projekter, der er sat i gang.Temadag i Aarhus: Effektbaseret økonomistyring

Effektbaseret økonomistyring Drejer sig grundlæggende om at give bevillinger til at skabe resultater fremfor at styre efter normeringer og aktiviteter. Det indebærer et helt nyt styringsprincip, hvor tildelingsmodeller baseres på, hvilken effekt der opnås og hvor takster ikke baseres på antal dage, men tilrettelægges forløbsbaseret og baseres på effekter. I samarbejde med COK afholder Per Nikolaj Bukh temadag om effektbaseret økonomistyring den 22. maj 2017 i Aarhus. Temadagen er for alle, der beskæftiger sig med ledelse og styring. Derfor er målgruppen både økonomimedarbejdere, ledere, og specialister, der vil vide, hvad effektbaseret økonomistyring er, hvad det indebærer og kræver, samt hvordan effektbaseret økonomistyring kan implementeres.Interview: Sophie Løhde skal kæmpe med Finansministeriets rutiner

Det nye regeringsgrundlag sætter fokus på effektbaseret styring. Det er den rigtige vej at gå for den offentlige sektor, men rummer også nye kompleksiteter. I et interview med ugebrevet Mandag Morgen, den 5. december 2016 siger Per Nikolaj Bukh blandt andet: “Jeg ser meget positivt på ønsket om den effektbaserede styring af folkeskolen, men hvis ikke man gør det på den rigtige måde, kan resultatet blive det modsatte og dermed øge omkostningerne”…. “Opgaven med at indføre en effektbaseret styring af den offentlige sektor er en meget, meget stor opgave, fordi styringen skal rettes til på alle områder og i alle detaljer. Det er et meget stort projekt,” siger hanEffektstyring af folkeskolen: Hvad vil regeringsgrundlaget indebære?

Med det nye regeringsgrundlag For et friere, rigere og mere trygt Danmark, der blev offentliggjort den 27. november 2016, er der for første gang lagt op til indførelsen af effektbaseret økonomisk styring i folkeskolen. Det er et spændende tiltag. I princippet er det en rigtig god ide, som potentiel kan bane vejen for anvendelsen af mere dynamiske og retfærdige tildelingsmodeller, der øger frihedsgradere for de enkelte skoler. I praksis er effektbaseret styring ganske vanskeligt at implementere, men det kan lade sig gøre. I et indlæg på LinkedIn har Per Nikolaj Bukh analyseret, hvad forslaget vil indebære, samt hvordan det på forskellige måder og med forskellige konsekvenser kunne implementeres.Interview: Taxa­meter ud fra ledighedstal duer ikke

Ministerierne arbejder på at udarbejde en ny model til finansiering af de ­videregående uddannelser. Den skal blandt andet basere sig på de studerendes efterfølgende muligheder for job. Selvom ideen er god er den vanskelig at gennemføre i praksis.. I et interview med Magisterbladet, december 2016, siger Per Nikolaj Bukh: “Man kan lige så godt opgive troen på, at man kan bruge ledighed og beskæftigelse til at justere uddannelsesbevillinger”. I et andet indlæg har Per Nikolaj Bukh diskuterer, hvordan en alternativ model i praksis kunne implementeres.Kursus: Activity-Based Costing

Lær at udvikle aktivitetsbaseret omkostningsfordeling ved anvendelse af Activity Based Costing.Hvad koster kommunens aktiviteter? Hvordan udvikles en aktivitetsbaseret budgetmodel? Hvordan kalkuleres differentierede takster og kapacitetstakster? Hvordan beregnes enhedspriser? Det er nogle af de spørgsmål, som adresseres på det praktisk orienterede 2-dages kursus, som Per Nikolaj Bukh afholder den 13.-14, november 2017 på Koldingfjord Hotel.Kursus: Få succes mål- og resultatstyring i kommunen

Lær de fundamentale begreber og teknikker, når der udvikles en strategisk mål- og resultatstyring med strategikortlægning og balanced scorecard i en kommune. På kurset lærer du både at lave strategikort for decentrale virksomheder (f.eks. skoler og sociale institutioner), for fagforvaltninger samt for hele kommunen. Kurset Strategisk mål- og resultatstyring: Få succes med strategien afholdes den 1.-2. juni 2017 på Hotel Koldingfjord, og er målrettet kommuner, men alle kan deltage og lære at lave en strategikortlægning.Kursus: Fremtidens Økonomistyring i kommunerne

I foråret 2017 afholdes kurset Fremtidens Økonomistyring, som Per Nikolaj Bukh har tilrettelagt for COK. Deltag i landets mest specialiserede og praktisk anvendelige kursus i design af kommunal økonomistyring. Lær af de mest erfarne eksperter og praktikere - og få inspiration til nye måder at gennemføre effektiv og tillidsbaseret styring. Fremtidens Økonomistyring udbydes nu som et intensivt 8-dages forløb med mulighed for at udbygge uddannelsen med nye fagmoduler. Kurset giver et indgående kendskab til, hvordan de økonomiske styringsmodeller og -redskaber fungerer, og hvordan de spiller sammen. Fokus er at skabe en ny og effektiv styring, så ambitiøse faglige mål kan nås samtidig med at budgetterne overholdes ved anvendelse af effektbaseret styring. Kurset er derfor relevant for alle, der beskæftiger sig med økonomistyring både centralt og decentralt, samt ledende medarbejdere i kommunernes økonomi- og planlægningsafdelinger mv. Kurset er også for faglige ledere, der vil deltage i udviklingen af en ny styringsmodel, der skaber decentrale frihedsgrader og nye rammer for fremtidens kommune. Ligeledes giver kurset specialister med fokus på strategi, udvikling, styring, kvalitet og evaluering kompetencer til at deltage i udviklingen af økonomisk styring.Ny taxametermodel på vej

Der har et års tid været arbejdet med at udvikle en afløser for den såkaldte taxametermodel, der finansierer stort set alle uddannelser med et fast beløb pr. studerende. Weekendavisen kunne den 4. november 2016 løftet sløret for den nye model. Per Nikolaj Bukh analyserer i et indlæg på LinkedIn, hvorledes embedsmandsudvalgets model vil fungere. Desuden skitseres elementerne af en alternativ model, der vil kunne forbedre taxametermodellen væsentligt.Interview: Fleksjobordningen er stadig en god løsning

Fleksjobordningen kan til tider synes en kende svær at forsvare, når man hører om borgere, der arbejder én time ugentligt, men som kræver langt flere mandetimer end det i kommunen. Alligevel giver ordningen mening siger professor Per Nikolaj Bukh i et interview i DR P1 Orientering den 22. november 2016. Og selvom det er svært at vise succesen på en økonomisk bundlinje, fordi man ikke kan beregne de samlede dynamiske effekter, der følger med, at flere kommer i beskæftigelse. Samlet set vil en borger i fleksjob altid være at foretrække frem for en førtidspensionist, mener Per Nikolaj Bukh.New issue of Danish Journal of Management & Business

A new issue of Danish Journal of Management & Business has been published. Danish Journal of Management & Business communicates research results within the field of management and business economics. The journal publishes articles with focus on the Danish and international development trends related to Danish circumstances with reference to both the public and private sector. The journal is research based, but emphasises the integration of theory and practice.Interview: Nets-ledelse i voldsomt uvejr efter børsintro

Frustrationerne over børsnotering af Nets har betydet, at der har været kritik af de tidligere ejernes gevinst ved det store kursfald. Per Nikolaj Bukh, professor ved Aalborg universitet, giver i et interview på TV2/BUsiness indblik i sagen.Temadag i Herlev: Effektbaseret Økonomistyring

Effektbaseret økonomistyring Drejer sig grundlæggende om at give bevillinger til at skabe resultater fremfor at styre efter normeringer og aktiviteter. Det indebærer et helt nyt styringsprincip, hvor tildelingsmodeller baseres på, hvilken effekt der opnås og hvor takster ikke baseres på antal dage, men tilrettelægges forløbsbaseret og baseres på effekter. I samarbejde med COK afholder Per Nikolaj Bukh temadag om effektbaseret økonomistyring den 14. november 2016. Temadagen er for alle, der beskæftiger sig med ledelse og styring. Derfor er målgruppen både økonomimedarbejdere, ledere, og specialister, der vil vide, hvad effektbaseret økonomistyring er, hvad det indebærer og kræver, samt hvordan effektbaseret økonomistyring kan implementeres.Interview: Sociale investeringer har slået rod i budgetterne

Flere kommuner lægger op til investeringer i børn, ældre og socialt udsatte viser en gennemgang af budgetterne for 2017. Og tilbagebetalingstiden er ofte kortere, end man skulle tro, siger Per Nikolaj Bukh i et interview med avisen Kommunen, den 10. oktober 2016. I interviewet vurderer han endvidere, at alle kommuner efterhånden er kommet med på forebyggelsesbølgen, men at der er et naturligt gab mellem de fattigste kommuner og storbyerne, som har flere ressourcer til at investere i fremtiden.Interview: Ny velfærdsmodel i Odense Kommune

Mandag Morgen beskriver den 3. oktober 2016, hvordan Odense Kommune siden 2010 styret har velfærden efter mål og effekter. I artiklen pointerer Per Nikolaj Bukh, at “Odense er meget ambitiøs og radikal i sit arbejde med ny styring. De holder op med at gøre, som man plejer, og kan ende med at skabe et velfærdssamfund, der er bedre og også mere effektivt. Men det kommer til at tage mange år endnu”Interview: Odeon-koncerter kan koste kommunen 15 millioner kroner

Odenses nye musik- og teaterhus Odean får i disse dage flere store koncerter skrevet på plakaten. Kommunens aftale med forpagteren er baseret på en risikodelingsmodel, således at kommunen dækker en del af underskuddet og tilsvarende får en del af overskuddet. I et interview med TV2 Fyn fremhæver Per Nikolaj Bukh, at aftalens komplekse risikodelingsmodel er velafbalanceret og udtryk for en moderne kontrakt indenfor offentlige og privat samarbejde, idet den indeholder resultatincitamenter.[Foregående side] [Næste side]
Pixart